>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1383 - دوره:3 - شماره:3


  tick  مقایسه میزان فراخوان دو معیار مختلف تشخیصی غربالگری هیپوتروییدی مادرزادی در اصفهان - صفحه:134-140

  tick  اثر تجویز دهانی لسیتین بر یادگیری فضایی موش های صحرایی - صفحه:141-148

  tick  تاثیر تئوفیلین بر علایم بالینی و تست ورزش با سندرم Xقلبی - صفحه:149-155

  tick  تاثیر ورزش های ثبات دهنده در بیماران مبتلا به فتق دیسک کمری - صفحه:156-164

  tick  مطالعه عملکرد کبدی در کارگران در معرض بخارات استایرن در صنعت تزریق پلاستیک در سال 1382 - صفحه:165-171

  tick  رابطه هیپوتیروییدی مادری و کاهش خارهای دندریتی در یاخته های پیرامیدال مغز موش Balb/C - صفحه:172-179

  tick  اثر کافئین بر روی یادگیری و حافظه در موش صحرایی - صفحه:180-187

  tick  تغییرات شاخص توده بدن در مبتلایان به سندرم ترنر قبل و بعد از درمان با هورمون رشد - صفحه:188-192

  tick  میزان شیوع کم خونی در زنان 15 تا 45 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بم در سال 1381 - صفحه:193-198

  tick  تاثیر تمرین های تقویتی بر تونیسیته تشدید شده عضلانی در بیماران همی پارزی مزمن ناشی از سکته مغزی - صفحه:199-205
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved