>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1390 - دوره:10 - شماره:3


  tick  سخن سردبیر: خطاهای شایع در مرحله بازخوانی نسخه قبل از چاپ مقاله - صفحه:163-164

  tick  بررسی تاثیر گاز انتونوکس بر آپگار نوزادان متولد شده در بیمارستان شهیدان مبینی شهر سبزوار - صفحه:165-174

  tick  بررسی تاثیر کاربامازپین در تسکین درد زانوی ناشی از استئوآرتریت و مقایسه اثر آن با دیکلوفناک سدیم - صفحه:175-182

  tick  بررسی کیفیت آب های معدنی بطری شده در سطح شهر کرمان در سال 1388 - صفحه:183-192

  tick  رعایت حقوق کودک توسط والدین از دیدگاه دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر گرگان - صفحه:193-204

  tick  مقایسه بین تمرینات دویدن به جلو و عقب بر روی آزمون های عملکردی اندام تحتانی - صفحه:205-214

  tick  مشکلات مجلات محلی در حوزه سلامت و راه های مقابله با آن ها - صفحه:215-224

  tick  مقایسه میزان روی سرم در بیماران دیابتی نوع 2و افراد غیردیابتی - صفحه:225-230

  tick  مرگ برنامه ریزی شده سلول های بیضه در موش های صحرایی معتاد به تریاک - صفحه:231-236

  tick  گزارش یک مورد واریاسیون هم زمان عضله دو سر بازویی و عصب جلدی- عضلانی در جسد - صفحه:237-242
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved