>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1389 - دوره:9 - شماره:4


  tick  انتشار اضافی - صفحه:247-248

  tick  مقایسه اثر درمانی دزیپرامین و سرترالین در افسردگی بیماران مبتلا به آلزایمر - صفحه:249-262

  tick  مقایسه آنتی تیروئید آنتی بادی ها و میزان ید ادراری در افراد هیپوتیروئید - صفحه:263-272

  tick  تعیین ارتباط بین وابستگی به مورفین و تغییرات هیستوپاتولوژیک مغزی در موش صحرایی - صفحه:273-280

  tick  استنشاق دود سیگار محیطی در دوران بارداری و پیامد های زایمانی در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه نیک نفس رفسنجان در سال 1387 - صفحه:281-292

  tick  بررسی تاثیر حمایت مداوم ماما در طی لیبر و زایمان بر شدت درد زایمان - صفحه:293-304

  tick  اثر Cck-8 و آنتاگونیست گیرنده های Cck2 بر پرش های ناشی از تزریق نالوکسان در موش های سوری وابسته به مرفین - صفحه:305-314

  tick  بررسی همبستگی سطح هورمون رشد شبه انسولین1 (Igf-1) با شدت درگیری کبد در بیماران مبتلا به سیروز کبدی - صفحه:315-324

  tick  مقایسه تاثیر فشار روانی مسابقه فوتبال بر غلظت کورتیزول بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده: گزارش کوتاه - صفحه:325-330

  tick  فتق مغبنی غیرمستقیم بدون پیچ خوردگی چادرینه بزرگ - صفحه:331-336
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved