>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1398 - دوره:18 - شماره:10


  tick  آیا می‌توان دو نویسنده مسئول برای یک مقاله داشت؟ - صفحه:967-968

  tick  تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد آموزشی روانی بر صمیمیت جنسی بعد از زایمان زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی رفسنجان: یک کارآزمایی آموزشی - صفحه:969-984

  tick  ارزیابی کیفیت منابع آب آشامیدنی شهر رفسنجان با استفاده از مدل شاخص کیفیت آب در سال 1397: یک مطالعه توصیفی - صفحه:996-985

  tick  بررسی عوامل مرتبط با اختلال واژینیسموس در زنان متاهل سال 1397: یک مطالعه کیفی - صفحه:997-1016

  tick  افزایش اثرات ضد میکروبی آنتی‌بیوتیک‌های استاندارد در ترکیب با متابولیت‌های فعال جدا شده از استرپتومیست‌های دریایی: یک مطالعه آزمایشگاهی - صفحه:1017-1034

  tick  اثر سمیت عصاره هیدرو الکلی پوست پسته و فرم لیپوزومی آن بر رده سلول‌های سرطانی کبد (Hepg2) - صفحه:1035-1048

  tick  نقش سیستم آدرنرژیک در تحریک‌پذیری نورونی و شکل‌پذیری سیناپسی: یک مرور روایی - صفحه:1049-1064

  tick  بررسی وضعیت ریوی، کبدی و کلیوی در کارگران جوشکار درب و پنجره‌ساز شهر رفسنجان در سال 1397: یک گزارش کوتاه - صفحه:1065-1072

  tick  گزارش یک مورد موکورمایکوزیس ریوی در بیمار کولیت اولسراتیو - صفحه:1073-1080
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved