>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1398 - دوره:18 - شماره:9


  tick  استاندارد‌هایی برای گزارش پژوهش‌‌های کیفی - صفحه:859-860

  tick  اثربخشی مشارکت در فعالیت‌های گروهی اوقات فراغت بر احساس تنهایی و سلامت عمومی زنان سالمند بیوه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی - صفحه:861-874

  tick  اثر همزمان تمرینات ورزشی تناوبی شدید و داربست بدون سلول غشاء مایع آمنیوتیک بر بیان ژنی عوامل تکثیر سلول‌های ماهواره‌ای در آسیب از بین رفتن حجیم عضلانی عضله ساقی قدامی‌در موش صحرایی: یک مطالعه تجربی - صفحه:875-888

  tick  کاربرد فرآیند الکتروفنتون واجد کاتالیست‌های هتروژنFe+3 و Fe+2جهت حذف سیپروفلوکساسین از محلول‌های آبی - صفحه:889-908

  tick  نوآوری بازاریابی و عملکرد برند شرکت‌های برتر داروسازی در سال 1396: یک مطالعه توصیفی - صفحه:909-920

  tick  بررسی ارتباط هوش هیجانی با رفتارهای پرخطر رانندگی و پیامدهای آن در رانندگان متخلف شهر تهران در سال 1397: یک مطالعه توصیفی - صفحه:921-934

  tick  تغییر بیان ژن Tc1 تحت تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه رازیانه در سرطان تیروئید القاء شده در موش سوری: یک مطالعه تجربی - صفحه:935-950

  tick  بررسی شیوع چاقی و اضافه‌وزن در کودکان پیش‌دبستانی شهر رفسنجان - ایران در سال 1397: یک گزارش کوتاه - صفحه:951-958

  tick  بررسی میزان تراز صدا در کارگاه‌های جوشکاری شهر بابل و پیامدهای بهداشتی ناشی از آن در کارگران شاغل در سال 1397: یک گزارش کوتاه - صفحه:959-966
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved