>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1397 - دوره:17 - شماره:9


  tick  گزارشی از نخستین کنگره بین‌المللی سلامت برای صلحA Report From The First International Congress On Health For Peace - صفحه:799-800

  tick  اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و متوسط همراه با مصرف آلوئه‌ورا بر سطوح سرمی کمرین، گلوکز و انسولین در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین: یک مطالعه تجربی - صفحه:801-814

  tick  اثر اسید گالیک بر سطح افسردگی، شاخص‌‌های استرس اکسیداتیو و سایتوکاین‌‌های التهابی در هیپوکامپ موش‌های صحرایی به دنبال مسمومیت با تری‌متیل‌تین: یک مطالعه تجربی - صفحه:815-828

  tick  اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با دمبل و تراباند بر ترکیب بدنی و قدرت عضلانی زنان چاق میان‌سال: یک مطالعه کارآزمایی بالینی - صفحه:829-842

  tick  تاثیر 4 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر محتوای پروتئین‌های Akt1، Mtor، P70s6k1 و 4e-Bp1 در عضله اسکلتی نعلی موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 یک مطالعه تجربی - صفحه:843-854

  tick  میزان تاثیر سه روش تمرینی وامانده ساز هوازی، بی‌هوازی و مقاومتی بر سیستم اندوکانابینوئید در مردان جوان: یک کارآزمایی بالینی - صفحه:855-864

  tick  تشخیص عفونت‌های باکتریایی؛ روش های سنتی و مولکولی: یک مرور سنتی - صفحه:865-880

  tick  بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بیمارستان آموزشی ساری در خصوص بازیافت کاغذ و اقتصاد مقاومتی در سال 1396: یک گزارش کوتاه - صفحه:881-888

  tick  بررسی میزان آگاهی از بیماری‌های پریودنتال در دانشجویان دوره بالینی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال تحصیلی 1396-1395: یک گزارش کوتاه - صفحه:889-898
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved