>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1397 - دوره:17 - شماره:4


  tick  مقدمه‌ای بر مرور مفهومی - صفحه:291-292

  tick  پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دختر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر مبنای تمامیت‌خواهی و جو عاطفی خانواده در سال تحصیلی 96-1395 - صفحه:293-304

  tick  تاثیر تمرینات تخصصی ثبات مرکزی ویژه شناگران بر عملکرد ورزشی نوجوانان شناگر رقابتی - صفحه:305-318

  tick  بررسی اثر ضد باکتریایی دهانشویه ستیل پیریدینیوم کلراید و عصاره‌های الکلی گیاه بادرنجبویه ((Melissa Officinalis L. بر روی استرپتوکوکوس موتانس و استرپتوکوکوس سانگوئیس - صفحه:319-330

  tick  بررسی فراوانی خوددرمانی در دانشجویان پزشکی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1395 - صفحه:331-344

  tick  کاربرد مدل Fmea جهت ارزیابی ریسک‌های زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشتی مخازن ذخیره‌سازی میعانات گازی شرکت پالایش گاز پارسیان در سال 1395 - صفحه:345-358

  tick  بررسی مروری اثرات محرومیت از خواب بر یادگیری و حافظه: نقش هورمونهای جنسی - صفحه:359-376

  tick  بررسی وضعیت بهداشت محیط برخی از اماکن عمومی‌شهرستان بابل طی سال‌های 95-1394: یک گزارش کوتاه - صفحه:377-384

  tick  مطالعه فراوانی مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های وانکومایسین، جنتامیسین، اریترومایسین و تتراسایکلین در انتروکو‌ک‌های جدا شده از بیمارستان کودکان تبریز در سال 1396: یک گزارش کوتاه - صفحه:385-392
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved