>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1397 - دوره:17 - شماره:8


  tick  طراحی مطالعه نیمه تجربی - صفحه:697-698

  tick  تاثیر 6 هفته تمرینات آبی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک مزمن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده - صفحه:699-714

  tick  مطالعه خاصیت ضد سرطانی نانو داروی مگنتیک کیتوسان-هیدروکسی‌ اوره بر رده سلولی Hela: یک مطالعه آزمایشگاهی - صفحه:715-730

  tick  اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر توان هوازی و سطح سرمی‌پروتئین سرکوب‌گر تومور P53 در بیماران مبتلا به سرطان پروستات: یک کارآزمایی بالینی - صفحه:731-744

  tick  تشخیص مولکولی ژن‌های بتالاکتاماز Blatem، Blactx و Blashv در سویه‌های باسیلوس سوبتیلیس جدا شده از نمونه‌های شیر خام و پنیر: یک مطالعه آزمایشگاهی - صفحه:745-758

  tick  بررسی اثر کمردرد بر ثبات عملکردی اندام فوقانی در ورزشکاران ژیمناست شهرستان خرمآباد در سال 1396 - صفحه:759-768

  tick  سنجش غلظت سرب وکادمیوم موجود در خاک شهر اراک در سال 1396 و ارزیابی خطرات غیرسرطانی آن‌ها - صفحه:769-780

  tick  بررسی فراوانی شوهر آزاری در مراجعه کنندگان به مراکز پزشکی قانونی شهر شیراز از سال 1391 لغایت 1393: یک گزارش کوتاه - صفحه:781-788

  tick  ارزیابی غلظت دی‌اکسیدکربن کلاس‌های درس شهرهای بابل و گناباد در سال 1397 و ارتباط آن با تهویه و دمای کلاس‌ها: یک گزارش کوتاه - صفحه:789-798
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved