>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1398 - دوره:18 - شماره:4


  tick  سخن سردبیر: مقدمه‌ای بر پژوهش عملیاتی - صفحه:323-324

  tick  نقش تعدیل‌کننده نشخوار فکری در رابطه بین کمال‌گرایی و ناتوانی ناشی از سردرد تنشی در بیماران شهرستان شاهین شهر در سال 1396: یک مطالعه توصیفی - صفحه:325-338

  tick  مقایسه اثرات الکترواکوپانکچر و لیزر کم توان در درمان بیماری شانه منجمد: یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور - صفحه:339-352

  tick  مطالعه اثرضد مالاریایی عصاره هیدروالکلی گیاه زنجبیل (Zingiber Officinale) در موش‌های آلوده به پلاسمودیوم برگئی: یک مطالعه تجربی - صفحه:353-364

  tick  اثر لیزر درمانی کم توان، ورزش درمانی و دارو درمانی بر روی سندرم درد میوفاشیال در ناحیه عضله ذوزنقه‌ای فوقانی: یک کارآزمایی بالینی - صفحه:365-376

  tick  طراحی و آزمون الگویی از پیشایندهای علائم اختلالات خوردن در دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان در سال 1396: یک مطالعه توصیفی - صفحه:377-390

  tick  مقایسه اثر دهانشویه بابونه و کلرهگزیدین 0/2 درصد بر روی التیام زخم‌های دهانی در موش صحرایی نر: یک مطالعه تجربی - صفحه:391-400

  tick  آشنایی با مهم‌ترین شیوه‌های آموزشی در گروههای کوچک - صفحه:401-406

  tick  بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای شهر مشهد در سال 1395: یک گزارش کوتاه - صفحه:407-414
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved