>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1398 - دوره:18 - شماره:2


  tick  آموزش و یادگیری در گروه‌های کوچک - صفحه:105-106

  tick  بررسی رابطه سلامت اجتماعی و صفات شخصیتی با رفتارهای پرخطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1396: یک مطالعه توصیفی - صفحه:107-120

  tick  مقایسه‌ مولفه‌های انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی در دانشجویان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 97-1396: یک مطالعه توصیفی - صفحه:121-132

  tick  اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به چاقی و اضافه‌وزن و اختلال پرخوری: یک کارآزمایی بالینی - صفحه:133-146

  tick  تاثیر تزریق گرلین به درون ناحیه تگمنتوم شکمی بر نقص حافظه ناشی از مورفین در موش صحرایی نر: یک مطالعه تجربی - صفحه:147-160

  tick  بررسی رابطه دامنه حرکتی مفاصل و زمان شناهای 50، 100 و 200 متر قورباغه در پسران شناگر نخبه 13-12 ساله شرکت کننده در مسابقات کشوری در سال 1395 شهر تهران: یک مطالعه توصیفی - صفحه:161-176

  tick  بررسی بیوانفورماتیکی تاثیر ترکیبات گیاهی موجود در گیاهان دارویی Ferulago Angulat، Scrophularia Striata و Laurus Nobilis در مهار پروتئین‌های موثر در بروز مقاومت آنتی‌بیوتیکی در استافیلوکوکوس اورئوس: یک مطالعه توصیفی - صفحه:177-192

  tick  تاثیر عصاره آبی- الکلی گیاه شقایق کوهی ((Glaucium Flavum بر فعالیت سه آنزیم اکسیدو ردوکتاز کبدی و کلیوی موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با آلوکسان: یک گزارش کوتاه - صفحه:193-200

  tick  نقش هماهنگ کننده در آموزش و یادگیری گروههای کوچک: یک مطالعه آموزش مداوم - صفحه:201-206
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved