>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1397 - دوره:17 - شماره:11


  tick  معرفی پروژه پژوهشی توافق درباره‌ی پیامدهای قابل اندازه‌گیری در کارآزمایی‌های کنترل‌دار مربوط به مراقبت‌های سوختگی - صفحه:987-988

  tick  اثر حفاظتی کورکومین بر مسمومیت کبدی القاء شده با متاندینون در موش سوری نر: یک مطالعه تجربی - صفحه:989-1002

  tick  بررسی خودکارآمدی شیردهی و عوامل مرتبط با آن در زنان زایمان کرده در بیمارستان کوثر شهر قزوین در سال 96-1395: یک مطالعه توصیفی - صفحه:1003-1016

  tick  عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن کرمانی (Thymus Caramanicus) بر سطح سرمی تستوسترون و میزان آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در بافت بیضه موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین: یک مطالعه تجربی - صفحه:1017-1030

  tick  بررسی هم‌بستگی بین روش ارزیابی خستگی عضله و پرسش‌نامه اختلالات عضلانی اسکلتی کرنل در رانندگان تاکسی شهرستان شاهرود در سال 1396: یک مطالعه توصیفی - صفحه:1031-1042

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین اینتروال هوازی- مقاومتی همراه با مصرف بابونه بر ترکیب بدن و همئوستاز گلوکز زنان دارای اضافه‌وزن و چاق: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده - صفحه:1043-1054

  tick  ارزیابی میزان مقبولیت نسخه فارسی ابزار اندازه‌گیری میزان مشارکت و خودمختاری در بیماران با آنژیوگرافی مثبت در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال 1396: یک مطالعه توصیفی - صفحه:1055-1066

  tick  بررسی نقش هم‌جوشی شناختی و هوش اجتماعی در پیش‌بینی سلامت عمومی پرستاران‌ شاغل در بیمارستان‌های شهرستان پارس‌آباد در سال 1396: یک گزارش کوتاه - صفحه:1067-1076

  tick  ارزیابی سطح تراز و توزیع آلودگی صوتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Gis) در ناحیه یک منطقه شش تهران در سال 96-1395: گزارش مورد - صفحه:1077-1092
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved