>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1388 - دوره:8 - شماره:4


  tick  اخلاق انتشار - صفحه:251-252

  tick  تهیه مشتقات]-N 5-(5-نیتروآریل)-4،3،1- تیادی آزول-2- ایل[ پیپرازینیل کینولون ها و ارزیابی خواص ضد باکتریایی آنها به روش برون تنی - صفحه:253-262

  tick  اثر مکمل سازی ال-کارنیتین و هپارین بر غلظت گلوکز و لاکتات هنگام فعالیت ورزشی - صفحه:263-272

  tick  بررسی شیوع پرفشاری خون و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی در دختران نوجوان شهر رفسنجان در سال 1386 - صفحه:273-286

  tick  ارتباط طول مدت مرحله شلی عضلانی با شدت و محل عارضه در بیماران مبتلا به صدمات عروق مغزی - صفحه:287-294

  tick  بررسی وضعیت عفونت نهفته هپاتیت B در بیماران تالاسمی آلوده به هپاتیت C استان کرمان در سال 1386 - صفحه:295-302

  tick  تعیین خصوصیات سویه بومی گونه باسیلوسی مولد آنزیم آلفا آمیلاز مقاوم به دما - صفحه:316-303

  tick  مقایسه تعداد اسپرم های زنده در نمونه های انسانی با استفاده از سه روش؛ تورم هیپواسموتیک، V/C Assay و ائوزین- نیگروزین: یک مطالعه آزمایشگاهی - صفحه:317-326

  tick  تومورSolid-Pseudopapillary پانکراس: گزارش یک مورد نادر - صفحه:327-334
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved