>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1388 - دوره:8 - شماره:3


  tick  تعارض در منافع (Conflicts Of Interest) - صفحه:157-158

  tick  اثر توأم تمرین استقامتی و عصاره آبی زیره کوهی بر چربی های پلاسما در موش های سوری نر هیپر کلسترولمیک - صفحه:159-172

  tick  جداسازی و تعیین سروتایپ های لپتوسپیراهای بومی نواحی مرکز و غرب منطقه جلگه ای استان گیلان - صفحه:173-184

  tick  اثرات درمانی ترکیبات بتااینترفرون در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:185-192

  tick  بررسی مقاومت هم زمان نسبت به فلزات سنگین و داروهای ضدمیکروبی گونه های اشرشیاکلی جداشده از نمونه های بالینی - صفحه:193-202

  tick  مقایسه فراوانی وجود آنزیم (Beta)-لاکتاماز در باکتری های جداسازی شده از عفونت های بیمارستانی - صفحه:203-214

  tick  ارزیابی وضعیت تغذیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با استفاده از شاخص های تن سنجی در سال 1386 - صفحه:215-226

  tick  بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره متانولی 12 گونه گیاه بر روی 6 گونه میکروبی به روش سیلندر-پلیت - صفحه:227-238

  tick  مقایسه سطح سرمی کموکین Gro-Alpha در بیماران دیابتی نوع 2 و افراد سالم - صفحه:239-244

  tick  هوچکین اولیه ریه (گزارش مورد) - صفحه:245-250
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved