>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1396 - دوره:19 - شماره:3


  tick  گیاهان دارویی موثر در التیام زخم‌های سوختگی در فلور گیاهی ایران - صفحه:1-14

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی گیاه برازمبل بر سطح گلوکز و آنزیم‌های کبدی سرم موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:15-23

  tick  اثر درمان ترکیبی عصاره هیدروالکلی پسته کوهی و فلووکسامین بر حافظه فضایی موش صحرایی نر تحت استرس بی‌حرکتی - صفحه:24-31

  tick  افزایش خطر ابتلا به سرطان معده با ژنوتیپ Cc در چندشکلی -31c/G پروموتر ژن Survivin - صفحه:32-37

  tick  ارزیابی عوامل مرتبط با زمان منفی شدن اسمیر خلط در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت استان گلستان (93-1389) - صفحه:38-46

  tick  فراوانی کبدچرب در کودکان با نمایه توده بدنی طبیعی، اضافه وزن و چاق - صفحه:47-51

  tick  اثر ضدتکثیری و آپوپتوزی داروی لوواستاتین بر رده سلول سرطانی اریترومیلوئیدی K562 - صفحه:52-59

  tick  اثر والپروئیک اسید بر بیان ژن Bim و زیست‌پذیری سلول‌های سرطان تخمدان رده A2780 - صفحه:60-66

  tick  ارتباط حس عمقی و قدرت عضلات چرخش دهنده مفصل شانه با میزان درد شانه مردان بسکتبالیست با ویلچر - صفحه:67-73

  tick  ارزیابی تکرارپذیری دامنه حرکتی کمر با استفاده از تست دوبار اصلاح شده Shober در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی - صفحه:74-79

  tick  ارتباط بین میزان بارش و دمای محیط با میزان بروز انواع سرطان در استان گلستان - صفحه:80-85

  tick  فراوانی جسم خارجی در مری و عوارض آن در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان (93-1383) - صفحه:86-91

  tick  اثر ضدباکتریایی عصاره‌های آبی، متانولی و استونی گال رز وحشی علیه استافیلوکوکوس آرئوس و انتروکوکوس فکالیس - صفحه:92-98

  tick  شناسایی گونه‌های فاسیولا با روش Pcr-Rflp در شهرستان گرگان - صفحه:99-104

  tick  تغییرات نوکلئوتیدی توالی ژن کدکننده پروتئین چند عملکردی X در فرد مبتلا به ویروس هپاتیت B - صفحه:105-110

  tick  گزارش یک مورد فیبرودیسپلازی استخوانی شونده پیشرونده - صفحه:111-115
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved