>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1395 - دوره:18 - شماره:3


  tick  اثر افزودن ان‌استیل‌سیستئین به لتروزول در القای تخمک‌گذاری در زنان نازای مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک - صفحه:1-6

  tick  اثر مداخله بالینی خانواده - محور بر اضطراب اعضای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه - صفحه:7-13

  tick  اثر تزریق داخل بطنی ویتامین C بر ساختار بافتی شکنج دندانه‌ای هیپوکامپ موش‌های صحرایی صرعی شده - صفحه:14-20

  tick  اثر عصاره اتانولی Achillea Wilhelmsii بر تراکم نورون‌های حرکتی شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک موش‌های صحرایی - صفحه:21-27

  tick  اثر محافظتی عصاره آبی گیاه گلرنگ بر مسمومیت کلیوی ناشی از استامینوفن در موش سوری - صفحه:28-33

  tick  اثر عصاره‌های متانلی، استونی و آبی بهارنارنج بر میزان تهوع ناشی از اپیکا و سولفات مس در جوجه مرغ - صفحه:34-39

  tick  اثر تجمعی ترانس رزوراترول و ایمی‌پرامین در کاهش نشانه‌های افسردگی موش سوری به روش تست شنای اجباری - صفحه:40-44

  tick  اثر تمرین ترکیبی استقامتی و مقاومتی بر سطح سیستاتین C، پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا و برخی عوامل خطرزای قلبی - عروقی زنان یائسه غیرفعال - صفحه:45-51

  tick  اثر تمرین هوازی بر سطح سرمی اندوتلین-1 و مالون دی آلدئید زنان بالای 60 سال غیرفعال - صفحه:52-57

  tick  ارتباط بین الگوی موادمغذی دریافتی و چاقی در بزرگسالان اصفهانی: مطالعه سپاهان - صفحه:58-70

  tick  عملکرد عضلات اطراف زانو هنگام حرکت فرود تک پا از ارتفاعات مختلف در مردان دارای زانوی پرانتزی و طبیعی - صفحه:71-78

  tick  رابطه فعالیت ورزشی دوران بارداری و قبل از آن با دیابت بارداری - صفحه:79-85

  tick  حداقل غلظت مهارکنندگی نانو ذره نقره علیه استافیلوکوکوس اورئوس و ارتباط آن با مقاومت به متی‌سیلین و منشا جداسازی باکتری - صفحه:86-91

  tick  اثر ضدمیکروبی پروبیوتیک‌ها در حضور پری‌بیوتیک‌های مختلف علیه استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا منوسایتوجنز - صفحه:92-96

  tick  اثر ضدمیکروبی عصاره آبی پوست پرتقال و اثر آن بر مدت زمان ماندگاری شیرطعم‌دار - صفحه:97-102

  tick  کاربرد الگوی بین نظریه‌ای در تبیین وضعیت رفتار مصرف سیگار - صفحه:103-110

  tick  ساختار ژنتیکی بورخولدریا مالئی رازی 325، سویه مورد استفاده در تولید صنعتی مالئین در ایران - صفحه:111-117

  tick  فراوانی افسردگی در زنان قربانی تجاوز جنسی مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی تهران (1392) - صفحه:118-121

  tick  وضعیت سلامت دهان و دندان زنان باردار شهرستان گنبد کاووس - صفحه:122-127

  tick  عوامل موثر بر کیفیت زندگی جنسی زنان شاغل در بیمارستان - صفحه:128-134

  tick  انسفالوپاتی حاد نکروزان دوران کودکی : گزارش یک مورد - صفحه:135-138
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved