>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1387 - دوره:10 - شماره:28


  tick  اثر درمانی آزیترومایسین بر لیشمانیوز جلدی - صفحه:1-5

  tick  مقایسه دو روش درمانی جااندازی باز و پلاک گذاری و استفاده از میخ داخل استخوانی در شکستگی تنه استخوان ران - صفحه:6-10

  tick  تاثیر انواع تحریکات الکتریکی عصب از راه پوست (Tens) بر شدت درد مرتبط با ورود کاتتر داخل وریدی (آنژیوکت) - صفحه:11-17

  tick  مقایسه اثر درمانی دو نوع اسپلینت کوکاپ در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ - صفحه:18-21

  tick  مقایسه اثرات زنجیره باز و بسته و زاویه هدف بر حس وضعیت مفصل زانو در زنان و مردان سالم - صفحه:22-28

  tick  فراوانی کم کاری غدد پاراتیروئید در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی شهر همدان - صفحه:29-33

  tick  منشاء آلودگی نیترات در آب های زیرزمینی شهر گرگان در سال 1384 - صفحه:34-39

  tick  ارزیابی قدرت پیش بینی ابزار نمره دهی Crib در پیش بینی پیامد نوزادان نارس با وزن بسیار پایین - صفحه:40-43

  tick  واکسیناسیون سرخجه در بارداری و وضعیت سرولوژیک نوزادان - صفحه:44-47

  tick  اندازه گیری مقدار گلیکوز آمینو گلیکان های سرم ادرار 24 ساعته به عنوان شاخص تشخیصی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون اولیه - صفحه:49-54

  tick  اپیدمیولوژی ترومای غیر نافذ شکمی در گرگان (84-1380) - صفحه:55-59

  tick  آگاهی و نگرش دانشجویان درباره اکستازی در گرگان - صفحه:60-63

  tick  سطح آگاهی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در مورد تبخال تناسلی - صفحه:64-67

  tick  گزارش یک مورد کارسینومای بزرگ آدرنال - صفحه:68-72
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved