>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1386 - دوره:9 - شماره:24


  tick  تاثیر طولانی مدت سم هینوزان بر روند اسپرماتوژنزیس موش های آزمایشگاهی نژاد Balb/C - صفحه:5-10

  tick  اثراتدرمانی حفاظتی سیلای مارین در سمیت حاد کبدی Ccl4 در موش - صفحه:11-17

  tick  مقایسه اثرات درمانی ناترکسون و فلوئوکستین بر اختلال وسواسی ـ جبری ( Ocd): یک مطالعه کارآزمائی بالینی - صفحه:18-24

  tick  ارتباط یافته های دانسیتومتری استخوان زنان با شاخص چانه ای استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک - صفحه:25-30

  tick  اثر لیدوکائین در کاهش درد به دنبال تزریق پروپوفول نوع Lipuro در یک درصد - صفحه:31-35

  tick  فراوانی و نحوه درمان عوارض ماژورلیتوتریپسی یورتروسکوپیک در اصفهان ( 1383 - 85) - صفحه:36-40

  tick  ارزش تشخیصی آنزیم آدنوزین دآمیناز سرم و ایزوآنزیم آن در تشخیص سل ریوی - صفحه:41-46

  tick  مقایسه تعداد فیبرهای عصبی ، سلولهای شوان و ماست سل ها در آپاندیسیت حاد ، بیماران با درد Rlq غیر آپاندیسی و آپاندکتومی اتفاقی - صفحه:47-50

  tick  فروانی انگل های روده ای در مبتلایان به بدخیمی در بخش انکولوژی بیمارستان سینا همدان - صفحه:51-55

  tick  تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و نگرش داوطلبین هلال احمر استان از بیماری ایدز - صفحه:56-60

  tick  شیوع عفونت هم زمان هپاتیت B با هپاتیت C و هپاتیت Dدر استان گلستان - صفحه:61-65

  tick  نیازهای آموزشی هنگام ترخیص بیماران زن و مرد مبتلا به انفارکتوس میوکارد در بیمارستان های شهرستان ساری - صفحه:66-71

  tick  گزارش یک مورد واریاسیون نادر طناب خارجی شبکه بازویی - صفحه:72-75

  tick  آنیزوکوریا یافته غیر معمول در حین جراحی آندوسکوپیک سینوسی ( گزارش یک مورد) - صفحه:76-79
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved