>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1386 - دوره:9 - شماره:23


  tick  ارزیابی تاثیر نروپپتید بومبزین بر القاء واکنش های اضطرابی در موش سوری - صفحه:5-9

  tick  اثر تره کوهی بر شدت درد در موش های دیابتی با استرپتوزتوسین - صفحه:10-14

  tick  اثر دیکلوفناک بر تکثیر و تمایز سلول های Pc12 در محیط کشت - صفحه:15-21

  tick  نتایج درمان قطعی به روش کمورادیوتراپی هم زمان در بیماران با کارسینومای سلول سنگفرشی مری - صفحه:22-29

  tick  بدشکلی های مادرزادی ستون فقرات و برخی ناهنجاری های همراه - صفحه:30-36

  tick  مقایسه شدت درد و میزان خونریزی در تزریقات داخل عضلانی در دو محل دورسوگلوته آل و ونتروگلوته آل - صفحه:37-41

  tick  مقایسه پیامدهای نوزادی در حاملگی های ناشی از تحریک تخمدان با حاملگی های خودبخود - صفحه:42-47

  tick  بروز و شیوع دیابت در جمعیت روستایی بالاتر از 30 سال شهرستان کلاله (سال 1384) - صفحه:48-52

  tick  روند حمایت تغذیه ای در بیماران دچار آسیب سربستری در بخش - صفحه:53-58

  tick  تاثیر موسیقی بر میزان اضطراب کودکان بستری - صفحه:59-64

  tick  رابطه بین شیوه های رهبری مدیران پرستاری و میزان رضایت شغلی پرستاران - صفحه:65-68

  tick  فراوانی و حساسیت آنتی بیوتیکی سودوموناس آئروژینوزاهای جداشده از بیمارستان طالقانی گرگان - صفحه:69-73

  tick  تاثیر گروه درمانی حمایتی بر وضعیت سلامت روان زنان یائسه - صفحه:74-79

  tick  دررفتگی قدیمی جااندازی نشده مچ پا- گزارش یک مورد - صفحه:80-83
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved