>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1393 - دوره:16 - شماره:4


  tick  اثر گل مغربی، ویتاگنوس و ویتامین E بر سندرم پیش از قاعدگی - صفحه:1-6

  tick  اثر آموزش تکنیک های روان درمانی بدنی بر سطح کورتیزول بزاقی و میزان استرس دختران دبیرستانی - صفحه:7-13

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی گل گیاه بابونه بر تکثیر و مهار آپوپتوز سلول های بنیادی عصبی در شرایط آسیب اکسیداتیو - صفحه:14-20

  tick  اثر داروی ترکیبی متادون و والپروات بر اضطراب و افسردگی ناشی از ترک مرفین در موش های سوری نر - صفحه:21-27

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی دانه گیاه انیسون بر اضطراب موش صحرایی نر - صفحه:28-33

  tick  اثر کوئرستین بر حافظه و یادگیری موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:34-41

  tick  اثر شش هفته تمرین مقاومتی با کش بر حس عمقی مردان ورزشکار مبتلا به سندرم گیرافتادگی مفصل شانه - صفحه:42-46

  tick  ارتباط سطح سرمی تروپونین قلبی I و T با هیپرتروفی و اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ بیماران همودیالیزی - صفحه:47-51

  tick  مشکلات خواب کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه - صفحه:52-57

  tick  ارتباط کمبود فاکتورهای انعقادی Prc ، Prs و آنتی ترومبین 3 با بروز پره اکلامپسی - صفحه:58-62

  tick  اثر کرایزین بر رده سلولی Ags سرطان معده انسان - صفحه:63-68

  tick  ارتباط آنوریسم عروق کرونری با نوتروفیلی کودکان مبتلا به بیماری کاوازاکی - صفحه:69-73

  tick  فراوانی ژن های Hsp و Baba2 در سویه های هلیکوباکترپیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی - صفحه:74-79

  tick  جهش های ژنی 1 Flt3-(Itd) ، Npm و یافته های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوییدی در شمال غرب ایران - صفحه:80-86

  tick  ارتباط شاخص های اجتماعی - اقتصادی با بیماری سل با استفاده از مدل های رگرسیونی دوجمله ای منفی و پواسون - صفحه:87-92

  tick  سوء رفتار نسبت به سالمندان در شهرستان کلاله (1391) - صفحه:93-98

  tick  شناسایی جهش های شایع منجر به مقاومت دارویی ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با روش Line Probe Assay در استان مازندران (1391) - صفحه:99-105

  tick  اثر یک دوره شنای تمرینی موش های صحرایی باردار بر سطح عامل رشد اندوتلیال عروقی (Vegf) بافت کلیه زاده های موش - صفحه:106-110

  tick  اثر عصاره هیدروالکی هسته انگور قرمز بر ترشح هورمون آنتی دیورتیک موش های صحرایی نر - صفحه:111-115

  tick  عوارض منجر به بستری ناشی از مصرف داروهای ضدسل در شهرستان گرگان (1386-90) - صفحه:116-120

  tick  اثر آمفوتریسین B و فلوکونازول بر قارچ های جدا شده از بیمارستان - صفحه:121-125

  tick  تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ آمیزی نیترات نقره - صفحه:126-130

  tick  فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده مقاوم به متی سیلین از دست و بینی کارکنان مراکز آموزشی - درمانی شهر ساری ( 1391) - صفحه:131-136
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved