>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1392 - دوره:15 - شماره:4


  tick  اثر 12 هفته تمرین یوگا برسطح سرمی گلوکز، انسولین و تری گلیسیرید زنان مبتلا به دیابت نوع2 - صفحه:1-7

  tick  آماده سازی داربست های سه بعدی سلول زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:8-17

  tick  اثر عصاره‌های آبی و الکلی ریشه باریجه بر سودوموناس آئروژینوزا - صفحه:18-22

  tick  اثر گنادوتروپین کوریونی انسانی و ویتامین E بر تراکم سلولی ناحیه Ca1 هیپوکامپ و توانایی یادگیری و حافظه به دنبال ایسکمی – ریپرفیوژن در موش سوری - صفحه:23-28

  tick  اثر عصاره الکلی گیاه سیاه دانه بر دانسیته نورون‌های حرکتی آلفای نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در موش صحرایی - صفحه:29-34

  tick  اثر چای کومبوجا بر آسیب کبدی ناشی از تیواستامید در موش صحرایی - صفحه:35-41

  tick  تغییرات داپلرسونوگرافی عروق داخل و خارج جمجمه‌ای بیماران دیابتی و غیردیابتی دچار سکته مغزی ترومبوتیک - صفحه:42-47

  tick  پیامدهای بارداری در زنان باردار با تست چالش گلوکز غیرطبیعی - صفحه:48-52

  tick  حساسیت سویه‌های مختلف قارچ کاندیدا قبل و بعد از تابش اشعه اولتراویوله نسبت به ایتراکونازول، فلوکونازول و آمفوتریسین B - صفحه:53-58

  tick  مقایسه اثر عصاره آویشن و مورت با نیستاتین بر مهار رشد کاندیدا آلبیکنس - صفحه:59-65

  tick  حساسیت دارویی سویه های بالینی آسپرژیلوس فلاووس و فومیگاتوس نسبت به داروهای ایتراکونازول و آمفوتریسین B - صفحه:66-71

  tick  مقایسه وضعیت سر و شانه در دانش‌آموزان نابینا، ناشنوا و عادی - صفحه:72-78

  tick  ناهنجاری های کروموزومی در بیماران مشکوک به آنمی فانکونی در آذربایجان شرقی - صفحه:79-83

  tick  خصوصیات اکولوژیک پشه‌خاکی‌ها‌ در شهرستان علی آباد کتول (استان گلستان، 1390) - صفحه:84-89

  tick  میزان بروز و عوامل خطر عفونت زخم جراحی بعد از هیسترکتومی شکمی - صفحه:90-95

  tick  فراوانی عوامل خطر بیماری عروق کرونر در مراجعین به مرکز آنژیوگرافی بیمارستان فاطمه زهرا (س) ساری (88-1383) - صفحه:96-100

  tick  ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفاوی پیشاهنگ در مبتلایان به سرطان پستان - صفحه:101-105

  tick  درمان جراحی شکستگی ثلث میانی کلاویکل به روش Superior Reconstruction Plating - صفحه:106-110

  tick  کله سیستیت ناشی از انگل‌های کرمی صفراوی : گزارش سه مورد - صفحه:111-114

  tick  لخته‌های متعدد متحرک در دهلیزوبطن راست به‌دنبال تعبیه پیس‌میکر موقت : گزارش یک مورد - صفحه:115-119
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved