>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1386 - دوره:9 - شماره:21


  tick  تاثیر نیتریک اکساید بر کورتکس پره فرونتال مغز موش صحرایی بالغ متاثر از استرس بی حرکتی - صفحه:5-13

  tick  ارزیابی نسبت پلاسمایی مس به روی در بیماران اسکیزوفرن - صفحه:14-19

  tick  ارتباط بین شاخص توده بدنی (Bmi) اولیه مادر و افزایش وزن دوران بارداری با عوارض نوزادی و مادری - صفحه:20-24

  tick  فراوانی اختلال وسواسی - اجباری در بیماران اسکیزوفرنیک بستری بر اساس مصاحبه بالینی ساختاریافته مبتنی بر (Scid)Dsm-Iv - صفحه:25-30

  tick  عوامل تاثیرگذار بر مرگ زود هنگام در صرع پایدار بیماران بستری در Icu - صفحه:31-35

  tick  تاثیر لمس درمانی بر میزان درد زنان مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان - صفحه:36-42

  tick  تاثیر برنامه ورزشی پیاده روی خانگی بر کیفیت زندگی و توانایی عملکردی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی - صفحه:43-48

  tick  تاثیر آموزش بر دانش، نگرش و عملکرد کادر پرستاری درباره پرفشاری خون - صفحه:49-54

  tick  اثر ضدباکتریایی 20 گونه از گیاهان دارویی علیه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین - صفحه:55-62

  tick  عوامل تسهیل کننده و بازدارنده به کارگیری نتایج تحقیق در عملکرد بالینی پرستاران - صفحه:63-72

  tick  وضعیت رنگ های مصرفی در شیرینی های خشک جنوب شهر تهران با استفاده از روش کروماتوگرافی با لایه نازک - صفحه:73-78

  tick  میزان مرگ و میر ناشی از سوختگی در بیماران بستری در مرکز سوختگی زارع شهرستان ساری در سال های 83-1381 - صفحه:79-82

  tick  تهیه سیناپتوزوم مخچه موش بزرگ آزمایشگاهی و کاربرد پژوهشی آن در بررسی پروتئین های غشای پیش سیناپسی - صفحه:83-87

  tick  دررفتگی مادرزادی سراستخوان رادیوس و معرفی یک مورد آن - صفحه:88-92
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved