>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1385 - دوره:8 - شماره:20


  tick  تاثیر اسید فولیک در جلوگیری از بروز ناهنجاری های تکوینی ناشی از مصرف طولانی مدت استامینوفن در موش آزمایشگاهی - صفحه:1-7

  tick  مقایسه تاثیر شیاف ایندومتاسین با آمپول ولتارن بر کاهش شدت درد بعد از سزارین با بی حسی نخاعی - صفحه:8-12

  tick  فراوانی دیابت حاملگی در شهرستان بابل طی سال های 82-1381 - صفحه:13-17

  tick  مقایسه تاثیر تزریق متیل پردنیزولون از طریق کف دست نسبت به تزریق از پروگزیمال مچ در درمان سندرم تونل کارپال - صفحه:18-22

  tick  کاهش سطح کولین استراز گلبول های قرمز در کارکنان کارخانه تولید سموم گیاهی - صفحه:23-27

  tick  ارزش تشخیصی نسبت پروتئین به کراتی نین نمونه ادرار تصادفی در بیماران مشکوک به پره اکلامپسی - صفحه:28-32

  tick  تعیین غلظت سیلیس در آرد گندم تولیدی استان گلستان - صفحه:33-36

  tick  اپیدمیولوژی پرفشاری خون در جامعه شهری استان گلستان - صفحه:37-41

  tick  الگوی شکستگی های فک و صورت در مرکز آموزشی - درمانی 5 آذر گرگان ( 84-1382) - صفحه:42-45

  tick  تاثیر آموزش Cpr بر آگاهی پرستاران شاغل در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان در مورد Cpr - صفحه:46-49

  tick  سرطان مری از دیدگاه زمین شناسی پزشکی در استان گلستان - صفحه:50-57

  tick  سلامت روان زنان قربانی همسر آزاری - صفحه:58-63

  tick  وضعیت بیان گیرنده استروژن، گیرنده پروژسترون و Her-2/Neu در مبتلایان سرطان پستان مهاجم - صفحه:64-67

  tick  اثربخشی طرح پیشگیری از تالاسمی بر افزایش سطح آگاهی زوجین و انصراف زوج های ناقل از ازدواج در شهرستان گرگان - صفحه:68-72
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved