>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1392 - دوره:15 - شماره:3


  tick  مقایسه اثر رژیم ترتیبی و رژیم استاندارد چهاردارویی در مبتلایان به هلیکوباکترپیلوری - صفحه:1-6

  tick  اثر تغییر وضعیت بدن و خروج زودتر از بستر بر خونریزی، هماتوم و احتباس ادراری بیماران با آنژیوگرافی عروق کرونر - صفحه:7-12

  tick  ارزیابی کمی در تکوین رویان های موش سوری حاصل از لقاح آزمایشگاهی تخمک های بالغ حاصل از تحریک تخمدان با استفاده از ترکیب Hmg و استرادیول والرات - صفحه:13-17

  tick  اثر میدان الکترومغناطیسی فرکانس پایین بر قلب جنین جوجه - صفحه:18-24

  tick  بیان ژن Brca1 در سرطان القایی پستان به وسیله Dmba در موش های صحرایی - صفحه:25-31

  tick  اثر اتانول بر میزان تغییرات عروق ریز قشر مغز در موش های سوری صرعی شده تحت درمان با والپریک اسید - صفحه:32-38

  tick  اثر حمایتی تمرین هوازی بر استرس اکسیداتیو ناشی از سرب در مخچه موش صحرایی - صفحه:39-45

  tick  توزیع حرارتی در برداشت اسکواموس سل کارسینومای پوست با استفاده از الکترپوریشن بازگشت ناپذیر - صفحه:46-54

  tick  مقایسه ظرفیت تکثیر سلولی و بیان عامل نوروژنیک از کشت چسبنده سلول های بنیادی عصبی نواحی Subgranular Zone ، Subventricular Zone و مجرای مرکزی نخاع موش صحرایی بالغ - صفحه:55-63

  tick  مقایسه سطح سرمی آندروژن ها و پروژسترون در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و بارداری طبیعی - صفحه:64-68

  tick  عملکردهای اجرایی و حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی - بیش فعالی و سالم - صفحه:69-76

  tick  اثر سیپروفلوکساسین، سفتی زوکسیم و کاربنی سیلین بر کلبسیلاهای جدا شده از نمونه بیماران - صفحه:77-83

  tick  اثر دی متیل آرژینین نامتقارن و ان جی- مونو متیل آرژینین بر مهار فعالیت نیتریک اکسیدسنتاز - صفحه:84-92

  tick  ارزش تشخیصی استفاده همزمان از تست های آزمایشگاهی فاکتور روماتوئید و آنتی بادی ضدپپتید حلقوی سیترولینه در تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید - صفحه:93-97

  tick  درمان شکستگی اسکافوئید با رویکرد خلفی محدود - صفحه:98-102

  tick  نقش بار کاری، خواب، سلامت روانشناختی و عوامل فردی در رخداد خطاهای پرستاری - صفحه:103-109

  tick  علل گوش درد اولیه - صفحه:110-113

  tick  فراوانی و الگوی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان زنده مرکز آموزشی درمانی نیک نفس رفسنجان (87-1386) - صفحه:114-117

  tick  سندرم پاپیلون - لفور : گزارش یک مورد - صفحه:118-122

  tick  جدا شدن شریان کرونر اصلی چپ از سینوس والسالوای سمت راست - صفحه:123-125
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved