>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1391 - دوره:14 - شماره:3


  tick  بیماری‌ های قلب و عروق در سالمندان - صفحه:1-9

  tick  اثر القایی دپرنیل و دی ‌متیل ‌سولفوکساید بر تکثیر و بقاء سلول‌ های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان - صفحه:10-18

  tick  اثر حفاظتی دسموپرسین استات بر اختلال به خاطرآوری حافظه فضایی ناشی از اختلال استرس پس از سانحه (Ptsd) در موش‌ های صحرایی - صفحه:19-25

  tick  اثر Tgf-Α بر سلول‌ های عصبی بنیادی شکنج دندانه ‌ای و سلول ‌های پیرامیدال ناحیه Ca1 هیپوکامپ در موش صحرایی به دنبال ایسکمی - ریپرفیوژن - صفحه:26-32

  tick  اثر امواج الکترومغناطیسی بسیار ضعیف بر تکامل رویان موش - صفحه:33-39

  tick  اثر میدان الکترومغناطیسی بسیار ضعیف بر ساختار بافتی قلب موش صحرایی نر - صفحه:40-45

  tick  اثر متوکاربامول بر درد بعد از عمل جراحی کله‌ سیستکتومی - صفحه:46-51

  tick  اثر دویدن روی سطوح شیبدار مثبت و منفی بر میزان ادیپونکتین و گلوکز سرم بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 - صفحه:52-59

  tick  اثر اسپلینت ‌های سفارشی و پیش ‌ساخته انگشت شست دست بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتروز مفصل تراپزیومتاکارپال - صفحه:60-65

  tick  اثر آموزش بر آگاهی و سازه‌ های مدل اعتقاد بهداشتی در دانش ‌آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان در ارتباط با سندرم نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) - صفحه:66-71

  tick  تعیین هویت انگل لیشمانیا با استفاده از روش‌ های میکروسکوپی و مولکولی و با هدف قرار دادن ژن Its-Rdna در افراد مشکوک به لیشمانیوز در استان گلستان (89-1388) - صفحه:72-81

  tick  سل ریوی و عوامل خطر آن در بیماران آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی (Hiv) بستری در بیمارستان رازی اهواز (88-1380) - صفحه:82-86

  tick  اثر حذف آلرژن غذایی بر علایم بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر - صفحه:87-91

  tick  ارزش تشخیصی سونوگرافی در مقایسه با تصویربرداری با تشدید مغناطیسی (Mri) در صدمات ناشی از ترومای زانو - صفحه:92-97

  tick  ارتباط سرطان دهانه رحم با مصرف قرص ‌های پیشگیری از بارداری - صفحه:98-103

  tick  اختلال روانی کلامی و حافظه کاری بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم - صفحه:104-114

  tick  ارزیابی اثر واکسن هپاتیت B چهارده سال پس از تزریق در کودکان شهر کاشان (88-1387) - صفحه:104-108

  tick  اختلالات رفتاری در کودکان مادران مبتلا به افسردگی - صفحه:115-120

  tick  اثر عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیت ‌شناختی بر مرگ و میر کودکان زیر پنج سال شهرستان گتوند - خوزستان (1389) - صفحه:121-128

  tick  نقش اطلاع بیمار از تشخیص سرطان بر کیفیت زندگی - صفحه:129-134

  tick  فراوانی سویه ‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت ‌های منجر به زخم و تعیین الگوی حساسیت دارویی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه ‌اله (عج) تهران (86-1385) - صفحه:135-140

  tick  عوامل مرتبط با تولد نوزاد مبتلا به نشانگان داون - صفحه:141-145

  tick  ضایعه فیبروسیستیک منفرد پستان با علائم تومور فیلدوس گزارش یک مورد - صفحه:146-150
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved