>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1391 - دوره:14 - شماره:1


  tick  ویژگی های فعالیت تک کانال کاتیونی شبکه آندوپلاسمی هپاتوسیت موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین - صفحه:1-9

  tick  اثر کوآنزیم Q10 بر آستانه درد نوروپاتیک در موش صحرایی نر مدل Cci - صفحه:10-18

  tick  اثر دیابت بارداری بر تعداد آستروسیت های ناحیه Ca1 و Ca3 هیپوکامپ نوزادان نر موش صحرایی - صفحه:19-25

  tick  اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح لیپید و لیپوپروتئین های سرم زنان - صفحه:26-32

  tick  اثر زمان شروع رژیم مایعات در برگشت حرکات روده ای و رضایتمندی زنان نخست زا متعاقب سزارین انتخابی تحت بیهوشی عمومی - صفحه:33-38

  tick  اثر کپسول سدامین بر اختلال خواب زنان یائسه - صفحه:39-45

  tick  مقایسه اثر کپسول خوراکی زنجبیل و بابونه بر تهوع و استفراغ دوران بارداری - صفحه:46-51

  tick  روش Multiplex Rt-Pcr در تشخیص عفونت همزمان ویروس های Hiv-1 و Hcv در نمونه های پلاسما - صفحه:52-60

  tick  تغییرات سونوگرافیک کیسه صفرا به دنبال مصرف داروی سفتریاکسون در کودکان - صفحه:61-65

  tick  فعالیت الکترومیوگرافی عضله پهن مایل داخلی و پهن خارجی طویل حین حرکت اسکات با Adduction ایزومتریک ران ورزشکاران مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال و ورزشکاران سالم - صفحه:66-74

  tick  فراوانی جهش های نقطه ای شایع ژن آلفاگلوبین در مراجعین به بیمارستان کودکان امیرکلا بابل (88-1384) - صفحه:75-82

  tick  ارتباط گرلین و گلوکز سرم در مردان چاق مبتلا به بیماری دیابت نوع 2 - صفحه:83-89

  tick  فراوانی اختلالات رفتاری مبتنی بر Dsm-Iv دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه استان گلستان (89- 1388) - صفحه:90-99

  tick  فراوانی موارد نقص آنزیم گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز نوزادان متولد شده در بیمارستان اکبرآبادی تهران (88-1387) - صفحه:100-105

  tick  شیوع هموگلوبینوپاتی در متقاضیان ازدواج مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان بابلسر (88-1385) - صفحه:106-112

  tick  مقایسه سلامت زنان با بارداری خواسته و ناخواسته مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان - صفحه:113-120

  tick  کاهش شنوایی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس - صفحه:121-128

  tick  سینوزیت قارچی پارانازال در بیماران بدون نقص ایمنی در تهران (86-1385) - صفحه:129-135

  tick  اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی چای سبز و چای سیاه (Camellia Sinensis) روی سویه های پسودوموناس آئروژینوزا حاوی بتالاکتاماز - صفحه:136-142
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved