>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1382 - دوره:5 - شماره:12


  tick  تمایزات هیستوشیمیایی نورون های حرکتی نخاع در طی امبریوژنز موش - صفحه:1-6

  tick  درمان سنگ های حالب اطفال به روش لیتوتریپسی - صفحه:7-12

  tick  شاخص های اپیدمیولوژیک سرطان کولورکتال در شهرستان گرگان - صفحه:13-18

  tick  روند تغییرات هفت ساله در الگوی انتخاب روش های پیشگیری از بارداری در جمعیت روستایی بابل(79-1373) - صفحه:19-24

  tick  تخمین وزن جنین با استفاده از فرمول جانسون - صفحه:25-29

  tick  ناهنجاری لوله عصبی و ارتباط آن با ازدواج فامیلی، قومیت و سن مادر در شهر گرگان - صفحه:30-35

  tick  تعیین جهش های ژن P53 در سرطان معده به روش Pcr - Sscp - صفحه:36-42

  tick  ارتباط بین کیفیت زندگی و روش های مقابله ای به کار گرفته توسط بیماران تحت درمان با همودیالیز - صفحه:43-52

  tick  برآورد عادلانه بودن هزینه خدمات سلامتی در منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی گرگان - صفحه:53-59

  tick  اندازه گیری سطح متانول ادرار در تکنسین های در معرض تماس با متیل متاکریلات - صفحه:60-65

  tick  فراوانی کلامیدیا تراکوماتیس در نمونه های ادراری کشت منفی بیماران مبتلا به عفونت های ادراری... - صفحه:66-70

  tick  تاثیر پانسمان با گاز استریل در جلوگیری از فلبیت و عفونت موضعی ناشی از کاربرد کاتترهای وریدی - صفحه:71-76

  tick  تاثیر آموزش ویدیویی و نمایش بر میزان یادگیری مهارتهای علمی دانشجویان - صفحه:77-82

  tick  مقایسه اثر ایمی پرامین، دسموپرسین و روش شرطی سازی در درمان شب ادراری کودکان - صفحه:83-88

  tick  تعیین شاخص های بهداشتی کیفی آب استخرهای شنا شهر گرگان - صفحه:89-95

  tick  گزارش یک مورد نادر متاستاز جلدی سرطان حنجره به شکل آبسه - صفحه:96-100

  tick  تازه های درمان هورمون رشد - صفحه:101-114
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved