>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1397 - دوره:20 - شماره:4


  tick  اثر عوامل نوروترفیک در درمان بیماری مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه مروری - صفحه:1-8

  tick  اثر مراقبت کانگورویی بر مادر و نوزاد: یک مطالعه مروری - صفحه:9-15

  tick  مقایسه اثر داروهای پروپوفول و اتومیدات با تیوپنتال سدیم بر مدت زمان تشنج و ریکاوری متعاقب انجام الکتروشوک درمانی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی - صفحه:16-22

  tick  اثر مصرف مکمل زنجبیل بر تغییرات لاکتات دهیدرژناز و کوفتگی عضلانی تاخیری دختران دارای اضافه وزن به دنبال فعالیت برونگرای وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی - صفحه:23-30

  tick  اثر دیابت بارداری بر بیان ژن‌های ساختاری کلاژن و دسموکولین در قلب رویان موش‌های آزمایشگاهی نژاد C57bl - صفحه:31-35

  tick  سمیت کبدی نانو لوله‌های کربن چند دیواره در موش صحرایی - صفحه:36-43

  tick  اثربخشی طب سوزنی گوش بر علایم اختلال کم‌توجهی – بیش‌فعالی کودکان 14-7 ساله - صفحه:44-52

  tick  اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب Glasser به شیوه گروهی بر سلامت عمومی و باورهای وسواسی زنان مطلقه - صفحه:53-60

  tick  مقایسه اثر درمان شناختی - رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باورهای غیرمنطقی دانشجویان - صفحه:61-68

  tick  ارزیابی قدرت مفصل شانه افراد با گیر افتادگی تحت آخرومی مفصل شانه - صفحه:69-76

  tick  کیفیت زندگی مادران دارای کودکان مبتلا به اوتیسم - صفحه:77-82

  tick  ارزیابی عملکرد جنسی پس از انجام عمل جراحی تغییر جنسیت - صفحه:83-88

  tick  تعیین نگرش و دانش در رفتار زیست‌محیطی شهروندان شهر گرگان (1396) - صفحه:89-96

  tick  زیست پذیری کلان شهر مشهد بر اساس شاخص سلامت - صفحه:97-107

  tick  مقاومت آنتی‌بیوتیکی و بتالاکتامازهای Ampc از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی در بین ایزوله‌های اشرشیاکلی بیماران سرپایی - صفحه:108-114

  tick  شناسایی مولکولی سودوموناس استوتزری به روش Duplex-Pcr - صفحه:115-122
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved