>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1389 - دوره:12 - شماره:1


  tick  اثر محافظتی رژیم غذایی غنی از روغن ماهی و عصاره هسته انگور بر کولیت القاء شده توسط اسیداستیک در موش صحرایی - صفحه:1-8

  tick  اثر مصرف خوراکی سیرکوهی (Allium Schoenoprasum) بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون موش صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:9-14

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی پوست ساقه دارچین بر محور هورمونی هیپوفیزی - بیضه ای موش سوری - صفحه:15-19

  tick  اثر دو نوع ارتز Neoprene Palumbo و Geno Direxa Stable بر درد و سطح فعالیت های فیزیکی روزمره افراد مبتلا به سندرم درد مفصل پتلوفمورال - صفحه:20-26

  tick  اثر ویتامین D به عنوان مکمل داروئی در سیر درمان بیماران مبتلا به سل ریوی - صفحه:27-32

  tick  مقایسه ابعاد عضله Longus Colli به وسیله اولتراسونوگرافی در بیماران مبتلا به درد مزمن گردن غیراختصاصی و افراد سالم - صفحه:33-37

  tick  مقایسه فراوانی تمایلات سایکوتیک و نوروتیک مصرف کنندگان حشیش با افراد غیرمصرف کننده در استان گلستان طی سال 1384 - صفحه:38-42

  tick  مقایسه مقادیر سرمی Crp (C-Reactive Protein) ، Cic (Circulatory Immune Compelex) و Rf (Rheumatoid Factor) قبل و بعد از درمان بیماران مبتلا به اندوکاردیت عفونی بستری شده در بیمارستان رازی اهواز - صفحه:43-47

  tick  سنجش تغییرات سرمی لامینین در بیماران هپاتیت مزمن حین درمان - صفحه:48-55

  tick  ارتباط پلی مرفیسم های موجود در ناحیه 874+ ژن Ifn-Gama با عفونت نهفته هپاتیت B - صفحه:56-62

  tick  پیشنهاد یک پروتکل ساده برای دزیمتری In Vivo در پرتودرمانی تومورهای سر و گردن با استفاده از تصویربرداری پورتال - صفحه:63-69

  tick  جداسازی لپتوسپیراهای بیماری زا از خون بیماران و تشخیص و تایپینگ آنها به روش Pcr-Rflp - صفحه:70-79

  tick  کفایت همودیالیز در بیماران با نارسایی مزمن و غیرقابل برگشت کلیه در گرگان طی سال1387 - صفحه:80-84

  tick  مسمومیت با تریاک و مشتقات آن در اطفال زیر پنج سال استان گلستان (سال 1385) - صفحه:85-89
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved