>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1388 - دوره:11 - شماره:4


  tick  اثر ضددردی عصاره الکلی دانه گیاه بنگ دانه در فازهای مختلف سیکل استروس موش صحرایی ماده - صفحه:1-7

  tick  اثر خوراکی روغن پسته وحشی بر سطح سرمی هورمون های تیروئیدی، چربی ها و لپتین در موش صحرایی نر مبتلا به پرکاری تجربی تیروئید - صفحه:8-15

  tick  اثر هیدروژن سولفید بر فعالیت حرکتی ژژنوم موش سوری - صفحه:16-20

  tick  اثر تیبولون بر عملکرد جنسی زنان یائسه سالم - صفحه:21-28

  tick  مقایسه اثربخشی تمرین های اختصاصی ثبات دهنده عضلات و تمرین های دینامیک در بهبود ناتوانی و درد مزمن گردن - صفحه:29-38

  tick  فنوتیپ و فعالیت آلفایک آنتی تریپسین در پلاسمای جانبازان شیمیایی ناشی از عوارض دیررس گاز خردل - صفحه:39-43

  tick  بروز سرطان های دستگاه گوارش در تهران طی سال های 80-1377 - صفحه:44-50

  tick  تعیین برخی عوامل مرتبط با رضایت جنسی در زنان شهر گچساران - صفحه:51-56

  tick  میزان افت شنوایی کارکنان فرودگاه شهید بهشتی اصفهان - صفحه:57-63

  tick  پیش بینی درصد مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از ابزار Apache-Ii - صفحه:64-69

  tick  ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد - صفحه:70-75

  tick  شیوع سندرم روده تحریک پذیر در دانش آموزان دبیرستان های شهر گرگان - صفحه:76-81

  tick  علل هیپربیلی روبینمی شدید غیرمستقیم در نوزادان رسیده بستری در بیمارستان کودکان طالقانی گرگان - صفحه:82-86

  tick  استرومای لوله رحمی به همراه استرومای تخمدان و استروموز (گزارش یک مورد) - صفحه:87-90
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved