>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1397 - دوره:20 - شماره:3


  tick  اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر عملکرد ازدواج و بهزیستی روانشناختی زنان دارای تعارضات زناشویی - صفحه:1-10

  tick  اثر تمرین استقامتی بر عامل رشد اندوتلیال عروقی و گیرنده عامل رشد اندوتلیال عروقی-2 بافت توده سرطان پستان موش‌های کوچک آزمایشگاهی - صفحه:11-18

  tick  بیان ژن‌های Bmp2 و Bmp4 در تکوین قلب رویان موش‌های C57bl/6 مبتلا به دیابت بارداری - صفحه:19-23

  tick  اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺻﻤﻎ گیاه سکبینه (Ferula Persica) ﺑﺮ آرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ اﻟﻘﺎﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ادجوانت کامل فروند در ﻣﻮش صحرایی - صفحه:24-30

  tick  مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد بر سطح سرمی آیرزین و پروتئین جفت نشده نوع یک (Ucp-1) بافت چربی سفید موش‌های صحرایی نر چاق - صفحه:31-39

  tick  اثر هشت هفته تمرین هوازی منظم بر سطح آپلین و عامل نکروزدهنده تومور آلفا در زنان یائسه با ابتلا به پرفشاری خون و دیابت نوع دو - صفحه:40-47

  tick  اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح مالون‌دی‌آلدئید، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، آنزیم‌های کبدی و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن و چاق - صفحه:48-55

  tick  اثر یک دوره تمرین ترکیبی با شدت‌های مختلف بر عملکرد ریوی و جسمانی مردان معتاد - صفحه:56-63

  tick  اثر یک دوره تمرینات پیلاتس بر تعادل عملکردی مردان سالمند - صفحه:64-69

  tick  فراوانی آلل‌ های S1، S2، M1 و M2 ژن Vaca هلیکوباکترپیلوری جداشده از نمونه‌های بالینی - صفحه:70-75

  tick  اثر ضدسرطانی دو ترکیب جدید کینولینی روی سلول‌های سرطانی معده - صفحه:76-81

  tick  اثر ضدباکتریایی بربرین و کمپلکس‌های کورکومین علیه باکتری‌های اشریشیاکلی و باسیلوس پامیلوس و مقایسه سمیت سلولی آنها بر رده سلول‌های سرطانی مثانه و معده - صفحه:82-89

  tick  ارزیابی تجربی فرمولاسیون زیست سازگار فسفولیپیدی پگیله حاوی اسانس گیاه آویشن و تعیین خاصیت ضد قارچی سامانه نانویی - صفحه:90-98

  tick  فراوانی آنتی‌بادی ضدنوتروفیل سیتوپلاسمی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس سیستمیک و ارتباط آن با فعالیت بیماری - صفحه:99-103

  tick  فراوانی اختلالات آنزیم‌های کبدی و پیامد بارداری در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان (ششماه اول سال 1394) - صفحه:104-109

  tick  شکستگی سر رادیوس دوطرفه در خانمی به‌دنبال زمین خوردن: گزارش یک مورد - صفحه:110-114
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved