>
Fa   |   Ar   |   En
   تکانه‌های مالی و نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی  
   
نویسنده فرزین وش اسداله ,احسانی محمدعلی ,کشاورز هادی
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1393 - دوره : 19 - شماره : 59 - صفحه:1 -37
چکیده    بحران مالی 2007 نشان داد که تاثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تاثیر می‌پذیرد بازار کار است. این مقاله تاثیر تکانه­های مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می­کند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل می­رسد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (dsge) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می­دهد که یک تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می­شود. بعلاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه­های مالی و ایجاد نوسانات بزرگ‌تر در بیکاری می‌گردد.
کلیدواژه تکانه مالی ,اصطکاک مالی ,فرآیند جستجو و تطبیق ,الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (Dsge)
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved