>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر متقابل عناصر ساختار بازار در زنجیره تامین شکر ایران  
   
نویسنده نجفی پریچهر ,فهرستی ثانی مسعود ,نظری محمدرضا ,نشاط اکرم
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1399 - دوره : 25 - شماره : 85 - صفحه:117 -136
چکیده    ساختار بازار صنعت قند و شکر در ایران به‌دلیل تولید سهم بالای محصولات توسط معدودی از بنگاه‏ها از شرایط بازار رقابتی فاصله گرفته که پیامد آن شکست بازار به‌واسطه ناکارایی حاصل از انحصار، مورد انتظار است. از این رو، این سوال پیش می‏آید که چگونه می‏توان سهم بنگاه‏هایی با تولید پایین را افزایش داد و ارتباط بین کارایی بنگاه‏ها و ساختار بازار این صنعت چگونه است. به منظور پاسخ به این سوالات، ابتدا با استفاده از روش رتبه‏بندی کارایی متقاطع حداکثر فاصله نسبی از واحد تصمیم‏‏گیرنده مجازی آنتی‏ایده‏ال مبتنی بر روش تحلیل پوششی داده‏ها به ارزیابی کارایی این بنگاه‏ها پرداخته شد. سپس با به کارگیری الگوهای پارامتریک، روابط بین رفتار، سودآوری، کارایی و ساختار بازار بنگاه‏های بیان شده بررسی شد. آمار و اطلاعات کارخانجات قند و شکر ایران در سال 1393 با استفاده از نرم افزارهای gams و shazam مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر پایه‌ نتایج پژوهش ،  ارتباط متقابل بین ساختار و عملکرد در صنایع حاضر در  زنجیره تامین قند و شکر ایران وجود دارد و این در حالی است که رفتار بازار شکر ایران از الگوی خاصی تبعیت نمی‏کند. تقویت سودآوری واحدهای کوچک مقیاس نسبت به واحدهای بزرگ از طریق اعمال سیاست‏های حمایتی و کاهش هزینه تامین نهاده‏ها، برندسازی، افزایش کارایی و کیفیت تولید قند و شکر به‌واسطه سرمایه‏گذاری در تحقیق و توسعه و همچنین توسعه بازار با اعمال سیاست‏های محرک صادرات و اجرای چرخه مدیریت بهره‏وری از راهکارهای افزایش سودآوری در صنعت و در نتیجه، تعدیل ساختار زنجیره تامین شکر به شمار می‏ رود.
کلیدواژه ساختار بازار، زنجیره تامین، شکر، الگوی ساختار- رفتار- عملکرد
آدرس دانشگاه اردکان, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی, ایران, دانشگاه اردکان, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, پژوهشکده علوم محیطی, گروه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی, ایران, دانشگاه اردکان, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی aneshat@ardakan.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved