>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی مسیر توسعه قابلیت‌های فناورانه کشور با استفاده از رویکرد پیچیدگی اقتصادی  
   
نویسنده شاهمرادی بهروز ,سمندرعلی اشتهاردی مژگان
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1400 - دوره : 26 - شماره : 86 - صفحه:44 -72
چکیده    پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که امروزه برای بیان میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب فناورانه در جهت انباشت قابلیت‌های فناورانه پراکنده و کاربردی کردن آن به کار می‌رود. در این مقاله سعی شده با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی به شناسایی محصولات موجود در مرز قابلیت‌های فناورانه اقتصاد ایران پی ببریم تا بتوان با تجمیع آن‌ها اقدام به تولید محصولات متنوع و پیچیده‌تر کرد. به همین منظور با استفاده از داده‌های کد طبقه‌بندی sitc چهار رقمی، 86  محصول شناسایی شدند که در صورت تولید و صادرات آن‌ها می‌توان به انباشت قابلیت‌های فناورانه بیشتر دست یافت و کشور را به سمت تنوع و پیچیدگی اقتصادی بالاتری سوق داد. همچنین با توجه به سه معیار تعداد رقبای اصلی، حجم  تجارت جهانی و تعداد کشورهای واردکننده از بین محصولات منتخب، 16 محصول در سطح جهان و 11 محصول در سطح منطقه به عنوان محصولات دارای اولویت انتخاب شدند.
کلیدواژه پیچیدگی اقتصادی، قابلیت‌های فناورانه، قدرت رقابت‌پذیری
آدرس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور, گروه تامین مالی و اقتصاد علم, ایران, مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تهران, گروه ارزیابی سیاست‌ها و پایش علم, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved