>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران  
   
نویسنده مومنی فرشاد ,شاکری عباس ,طاهرپور جواد ,عزتی اختیار بهنام
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1400 - دوره : 26 - شماره : 86 - صفحه:10 -42
چکیده    برخی نظریه‌های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی‌سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه مالی مطرح می‌سازند، اما عملکرد بانک‌های خصوصی در برخی کشورها تفاوت‌های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب‌های مناسب اقتصادی و نهادی سبب شده تا عملکرد بانک‌های خصوصی در این کشورها قابل دفاع نباشد. با توجه به این توضیحات، مطالعه حاضر به بررسی اثر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران، مبتنی بر داده‌های سری‌زمانی (فصلی) و روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی برای سال‌های 13961382 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه مالی نقش تعیین‌کننده و مثبتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد، اما هرچه دامنه فعالیت بانک‌های خصوصی گسترش یافته، تولید به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفته است. علت این را باید در فضای نهادی و اقتصادی که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند، جست‌وجو کرد. بنابراین، بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌های خصوصی باید مشروط به فراهم‌سازی چارچوب‌های نهادی مناسب در این حوزه شود. نظارت مستمر و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی به ویژه جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و ورود کنترل نشده به بازار دارایی‌ها، مهم‌ترین شروط هستند.
کلیدواژه توسعه مالی، خصوصی‌سازی بانک‌ها، بانکداری خصوصی، رشد اقتصادی
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, گروه اقتصاد نظری, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, گروه اقتصاد نظری, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, ایران
پست الکترونیکی bezati@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved