>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی کارآیی نظام مالیاتی استا‌ن‌های کشور به تفکیک پایه‌های مالیاتی با رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها  
   
نویسنده زاینده رودی محسن ,رییس پور علی ,شکیبایی علیرضا ,احمدی اسمعیل
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1396 - دوره : 22 - شماره : 73 - صفحه:83 -106
چکیده    هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارآیی اداره‌های امور مالیاتی استان‌های کشور و اثر آن بر درآمدهای مالیاتی است. برای این کار با توجه به نوع متغیرهای مورد استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (dea) و از مدل bcc و مدل متغیرهای غیراختیاری (ncn) خروجی‌محور بازده به مقیاس متغیر در سال‌های 1389 و 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تنها 7 اداره شامل اداره امور مالیاتی استان‌های تهران، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، کرمان و خوزستان در این دو سال کارآ بوده‌اند که این مساله باعث شده است حدود 20 درصد از درآمد‌های مالیاتی به دلیل عدم کارآیی وصول نشود. همچنین نتایج نشان‌دهنده این مساله است که هرچند در سه سال اول برنامه پنجم توسعه، ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی از نظر اسمی افزایش داشته است، اما رشد درآمد‌های مالیاتی نتوانسته با این بخش‌ها حرکت کند. بنابراین، چنانچه سازوکار مناسب برای الگوبرداری از اداره‌هایی که در این تحقیق به‌عنوان مرجع (reference set) شناخته شده‌اند ایجاد شود، می‌تواند ضمن ارتقای کارآیی این اداره‌ها به سطح اداره‌های مرجع، تحقق درآمدهای مالیاتی و کاهش بودجه هزینه‌ای را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اعمال سیاست‌هایی در راستای افزایش ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی به‌عنوان سیاست‌های خارج از اختیار سازمان مالیاتی نیز ضروری است.
کلیدواژه مالیات، پایه مالیاتی، کارآیی، سازمان امور مالیاتی کشور، تحلیل پوششی داده‌ها (Dea)
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان, ایران. سازمان امور مالیاتی کشور, ایران
پست الکترونیکی esahmadi9292@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved