>
Fa   |   Ar   |   En
   علیت گرنجری واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر تورم ایران  
   
نویسنده شریف مصطفی ,جوان محمدرضا
منبع پژوهشنامه اقتصادي - 1395 - دوره : 16 - شماره : 60 - صفحه:221 -249
چکیده    تاکنون مطالعات فراوانی در خصوص تورم در همه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه درخارج و داخل کشور انجام شده است و عوامل موثر بر تورم را تحلیل و ارزیابی کرده‌اند، اما مطالعات اندکی در باب علیت تورم انجام شده است. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از سری‌های زمانی، متغیرهای مختلفی که بیشترین تاثیر را در تورم ایران داشته اند، مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند. هدف این مقاله پیدا کردن رابطه علیت بین واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای به تفکیک با نرخ تورم بین سال‌های 1359-1389 در اقتصاد ایران است. در این مطالعه از متغیرهای شاخص قیمت مصرف‌کننده (نرخ تورم)، حجم نقدینگی، سرانه تولید ناخالص ملی، نرخ ارز بازار آزاد، نرخ تعدیل شده کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی(bd,gdp) و همچنین واردات کالاهای سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای استفاده شده است. در این مطالعه از روش مدل‌سازی var، مدل تصحیح خطا و آزمون علیت گرنجری استفاده شده است که نتایج موید رابطه یکطرفه و دو طرفه بین تورم و انواع واردات است.
کلیدواژه علیت گرنجری، واردات، تورم، کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران
 
   Granger Causality between Consumption, Intermediate and Capital Good Imports and Inflation in Iran  
   
Authors Sharif Mostafa ,Mohammadreza Javan Seyed
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved