>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اقتصادی   
سال:1387 - دوره:8 - شماره:4


  tick  اثرات آزاد سازی تجاری بر تجارت محصولات زیربخشهای صنعتی ایران - صفحه:15-28

  tick  ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه حامل های انرژی در ایران - صفحه:91-120

  tick  اندازه گیری و مقایسه بهره وری بین واحدهای تولید تعاونی و خصوصی (مورد مطالعه: استان ایلام) - صفحه:241-256

  tick  برآورد تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران (با استفاده از سیستم معادلات همزمان) - صفحه:29-58

  tick  بررسی اثر تغییر نرخ تسهیلات اعتباری بانک ها بر سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن - صفحه:59-90

  tick  بررسی الگوی تغییرات فصلی در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:147-170

  tick  بررسی روند تعیین نرخهای بهینه مالیاتی در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل کششهای تقاضا - صفحه:219-240

  tick  بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد مالی چیست؟ - صفحه:121-146

  tick  رتبه بندی و مقایسه خدمات و محصولات بیمه ای از جهت ارائه بیمه های الکترونیکی در ایران با استفاده از مدل سیلور - صفحه:191-218

  tick  پیش بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل لوجیت - صفحه:171-190
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved