>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اقتصادی   
سال:1397 - دوره:18 - شماره:71


  tick  ارائه مدلی ترکیبی برای خوشه‌بندی، رتبه‌بندی و پیش‌بینی عملکرد تسهیلات اعطایی موسسات مالی-اعتباری از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات (مورد مطالعه: صندوق کارآفرینی امید) - صفحه:185-223

  tick  برآورد پرتفوی بهینه سرمایه‏گذاری با استفاده از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (Var) و ریزش مورد انتظار (Es): رهیافت Garch-Evt-Copula - صفحه:91-125

  tick  بررسی تاثیر همزمان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نرخ شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران (1394-1385) - صفحه:225-260

  tick  بررسی عوامل موثر بر شدت هزینه‌های تحقیق و توسعه در ‌کارگاه‌های صنعتی ایران - صفحه:53-90

  tick  بررسی پوشش تورمی طلا، سهام و نرخ ارز در افق‌های زمانی مختلف در اقتصاد ایران - صفحه:313-337

  tick  تاثیر تغییرات قیمت‌های نسبی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران - صفحه:1-19

  tick  تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس‌انداز و انباشت سرمایه(در چارچوب الگوی نسل‌های همپوشان) - صفحه:155-184

  tick  تاثیر ویژگی‌های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگا‌ه‌های صنعتی ایران؛ رویکرد داده‌های تابلویی پویا (Gmm) - صفحه:127-154

  tick  رابطه متقابل قیمت مسکن و اعتبارات (شواهدی از اقتصاد ایران) - صفحه:21-52

  tick  پیش‌بینی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر تورم با استفاده از مدل‌های میانگین‌گیری پویا - صفحه:261-311
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved