>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1388 - دوره: - شماره:40


  tick  بررسی کارآیی سیستم کنترل کننده ذرات معلق و تعیین میزان انتشار در کارخانجات آسفالت مشهد - صفحه:1-10

  tick  بررسی کارآیی سطوح پخش کننده شیار دار در افزایش بازده آکوستیکی مانع های موازی T شکل - صفحه:11-30

  tick  مقایسه میان تصفیه پذیری بی هوازی شیرابه حاصل از محل دفن زباله شهری حاوی سوبسترای کل و محلول - صفحه:31-38

  tick  بررسی و مقایسه اثر پیش تصفیه های شکست اسیدی و انعقاد شیمیایی با کلروفریک در افزایش بازده تصفیه فوتو کاتالیستی پساب تولید روغن زیتون - صفحه:39-52

  tick  کنترل ارتعاشات محیطی القا شده به انسان با روش Trench Barrier - صفحه:53-60

  tick  بررسی کارایی لاینرهای رسی متراکم شده در حذف طبیعی آلاینده های شیرابه تولیدی در محل دفن زباله های شهری (مطالعه موردی: محل دفن کهریزک) - صفحه:61-72

  tick  برنامه ریزی محیط زیست با روش فرآیند برنامه ریزی و Gis (مطالعه موردی: دهستان کهک) - صفحه:73-84

  tick  بررسی روند توسعه جهانی آب زی پروری و اثرات آن در کاهش فشار بر ذخایر دریایی - صفحه:85-96

  tick  بررسی توانایی باکتری های رودخانة کر در حذف بیولوژیکی جیوه - صفحه:97-106

  tick  بررسی آثار گرد و غبار ناشی از صنایع سیمان بر تنوع و تراکم پوشش گیاهی (مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک) - صفحه:107-120

  tick  عوامل موثر بر پراکنش و فراوانی پرندگان در پارک ملی کلاه قاضی و پناهگاه حیات وحش موته در استان اصفهان - صفحه:121-130

  tick  بررسی اثر سمیت آمونیاک بر بافت کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:131-148
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved