>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1388 - دوره: - شماره:41


  tick  امکان سنجی استفاده از فن آوری تابش موج الکترونی (Ebds) برای تصفیه و کنترل آلاینده های حاصل از دودکش واحدهای صنعتی و حذف همزمان گازهای So2, Nox - صفحه:1-14

  tick  ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های بازیافت انرژی در نیروگاه گازی کرمان با دیدگاه کاهش آلودگی هوا - صفحه:15-24

  tick  جذب بیولوژیکی Cr(Vi)توسط توده سلولی مرده Aspergillus Niger - صفحه:25-32

  tick  بررسی توسعه پایدار حمل ونقل در ایران با استفاده از تحلیل چند هدفی - صفحه:33-46

  tick  اثر مصرف لجن فاضلاب و کلرید کادمیوم بر انتقال این عنصر در خاک و جذب آن به وسیله گیاه - صفحه:47-58

  tick  بررسی وضعیت مدیریت بهره وری سبز در بخش غیر دولتی (مطالعه موردی شرکت هواپیمایی آسمان) - صفحه:59-70

  tick  پیش بینی هزینه های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت در بخش حمل و نقل ریلی با استفاده از مدل های ساختاری، سری زمانی و سیستم شبکه های عصبی- فازی - صفحه:71-86

  tick  تولید مبدل کاتالیستی برای خودرو دوگانه سوز روآ و مقایسه آن با مبدل های کاتالیستی وارداتی ایران خودرو - صفحه:87-96

  tick  مقایسه کارایی راکتور لجن فعال دارای بستر ثابت و لجن فعال متعارف در تصفیه پساب های صنعتی آلوده به پروپیلین گلیکول - صفحه:97-110

  tick  جذب جیوه از محلول های آبی توسط سبوس گندم - صفحه:111-118

  tick  لزوم مدیریت کیفیت رودخانه جاجرود - صفحه:119-130

  tick  بررسی پراکنش جمعیت ماهیان استخوانی اقتصادی در اعماق کمتر از ده متر در سواحل استان مازندران - صفحه:131-142
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved