>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1395 - دوره:18 - شماره:3


  tick  تلفیق ارزیابی چند معیاره فضایی فازی با تحلیل فرایند شبکه‌ای فازی برای مکان‌یابی پارک‌های شهری(‌مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران ) - صفحه:1-20

  tick  ارزیابی شاخص‌ های زیست اقلیمی موثر بر آسایش انسان (مطالعه موردی: منطقه آزاد اروند) - صفحه:21-41

  tick  تحلیلی بر راهبردهای باز زنده سازی رودخانه شاهرود با استفاده از روش Swot - صفحه:43-65

  tick  اثرات بازگشایی کانال خزینی بر الگوی عمومی جریان در خلیج گرگان (جنوب شرق دریای کاسپی) - صفحه:67-80

  tick  تعیین شاخص اقلیم آسایش گردش‌ گری استان خراسان رضوی با استفاده از Gis - صفحه:81-88

  tick  ارایه الگویی جهت ارزیابی وضعیت بهداشت و ایمنی محیط زیست پارک های شهری - صفحه:89-102

  tick  الگوی بررسی نیازهای تفرجی بازدید کنندگان پارک ‌های جنگلی (مطالعه موردی: پارک جنگلی دلند) - صفحه:103-118

  tick  تنوع پوشش گیاهی در پارک جنگلی پردیسان و سازگاری اقلیمی گونه ‌های غالب آن در منطقه - صفحه:119-134

  tick  مدیریت زیست محیطی اکوتوریسم پایدار پارک شهر تهران با استفاده از روش Swot - صفحه:135-147

  tick  تحلیلی بر آسیب ‌شناسی طراحی فضاهای سبز عمومی در مناطق شهری (مطالعه موردی: پارک ارم شهر سبزوار) - صفحه:149-171

  tick  ارزیابی توان اکولوژیک توسعه‌ شهری با استفاده از تلفیق فرآیند تحلیل سلسله‌ مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی Gis (مطالعه موردی: شهرستان باغملک) - صفحه:173-188

  tick  تحلیل معیارهای موثر در شناسایی مناطق مستعد توسعه طبیعت‌گردی در مناطق بیابانی(مطالعه موردی: شهرستان ورامین، استان تهران) - صفحه:189-202

  tick  طراحی پارک اکولوژیک؛ گامی در راستای پایداری زیست محیطی شهرها (مطالعه موردی: ارتفاعات جنوب غربی مشهد) - صفحه:203-221

  tick  مدیریت و توسعه پایدار منظر فرهنگی چشمه علی ری - صفحه:223-235

  tick  اهمیت فضاهای همگانی شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: منطقه یک شهر همدان) - صفحه:237-255

  tick  بررسی تاثیر متغیر‌های جمعیتی بر کیفیت محیط زیست بر مبنای مدل Stirpat - صفحه:257-275

  tick  شناسایی مهم‌ترین معیارهای موثر بر کیفیت بصری سیمای سرزمین - صفحه:277-288

  tick  الگوی باززنده سازی منظر باغ‌های تاریخی ایرانی در مناطق گرم و خشک بر مبنای اصول خشک منظر سازی - صفحه:289-301

  tick  اصول طراحی محوطه‌ های درمانی با تاکید بر مولفه‌ های باغ ‌های شفابخش، محوطه ‌های باغبانی درمانی و باغ ایرانی - صفحه:303-317

  tick  ارزیابی قابلیت تفرج و تقاضای تفرجی پارک جنگلی مورینه شهرستان نورآباد - صفحه:319-333

  tick  بررسی تغییرات کیفی فضای سبز شهر تهران از سال 1369 تا 1385 (مطالعه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران) - صفحه:335-344

  tick  تدوین مدلی مفهومی از عوامل محیطی موثر بر امنیت مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی همدان) - صفحه:345-360

  tick  مقایسه نتایج روش‌ های مکان ‌یابی فضاهای مناسب طراحی سایت‌ های گردشگری با استفاده ازPralong و Topsis(مطالعه موردی: حوضه آبریز شمرود) - صفحه:361-377

  tick  ثبت جاذبه های پیشنهادی واجد شرایط طبیعت ایران در فهرست آثار میراث طبیعی یونسکو، ضرورتی کاربردی - صفحه:380-393

  tick  کاربست شاخص ‌های ادراک اجتماعی در بازآفرینی منظر رودخانه‌‌ های شهری (نمونه موردی رودخانه خشک شیراز) - صفحه:395-417
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved