>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1395 - دوره:18 - شماره:3


  tick  کاربرد شبکه عصبی Gmdh و الگوریتم ژنتیک در مدل سازی درصد متان موجود در گاز مراکز دفن زباله - صفحه:1-12

  tick  تعیین میزان سرب، کادمیوم، مس و آنتاگونیست های روی و کلسیم در شیر و پنیر تولیدی کارخانه شیر پاستوریزه کرمان وسیرجان - صفحه:13-23

  tick  آنالیز هزینه های اقتصادی و محیط زیستی جایگزینی آبگرمکن های گازی و برقی با آبگرمکن های خورشیدی - صفحه:25-35

  tick  پیش‌بینی میزان پیریت باقی‌مانده در دمپ باطله‌‌های فرآوری زغال با استفاده از روش آماری رگرسیون چند متغیره - صفحه:37-52

  tick  بررسی کیفیت آب شرب چاه ها ی حوزه لواسانات کوچک - صفحه:53-66

  tick  بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ذرات معلق بزرگتر از ١٠ میکرومتردر استان کردستان، غرب ایران - صفحه:67-79

  tick  بررسی اثرات افزایش دمای ناشی از تغییر اقلیم جهانی بر میانگین سطح تراز آب(Msl)در سواحل شمالی خلیج فارس(سواحل استان هرمزگان) - صفحه:81-96

  tick  ارزیابی توان سرزمین به منظور استقرار کاربری توسعه شهری بااستفاده از روش ترکیب خطی وزن دار(Wlc) در محیط سامانه اطلاعات مکانی(Gis) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زرد خوزستان) - صفحه:97-114

  tick  بررسی کارایی کربن فعال گرانولی در حذف سم دیازینون از محیط های آبی - صفحه:115-124

  tick  استفاده از شبکه بازگشتی Nar برای پیش بینی غلظت مونوکسید کربن - صفحه:125-138

  tick  ارزیابی غلظت باقی‌مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در محصولات گلخانه‌ای (مطالعه موردی: کدو سبز) - صفحه:139-146

  tick  برنامه‌ریزی راهبردی مدیریت پسماند شهر زاهدان به روش Swot - صفحه:147-162

  tick  شکل گیری و توسعه مفهوم حقوق نسل های آینده در حقوق بین الملل محیط زیست - صفحه:163-178

  tick  موفقیت تولید مثلی ونرخ بقای روزانه باکلان بزرگ(Phalacrocorax Carbo Sinensis) در کلنی تالاب بین المللی امیر کلایه - صفحه:179-187

  tick  تاثیر اندازۀ سطح روشنه‌های تاج‌پوشش بر استقرار و زنده‌مانی زادآوری طبیعی جنگل(مطالعۀ موردی: پارسل 18 طرح جنگلداری سری جمند) - صفحه:189-200
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved