>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1395 - دوره:18 - شماره:1


  tick  ارزیابی کیفیت آب مخازن چاه نیمه زابل از نقطه نظر شرب و کشاورزی ( با تکیه بر نمودارهای شولر و ویلکوکس) - صفحه:1-12

  tick  بررسی تغییرات سولفات در منابع آب شرب زیر زمینی شهر یاسوج و تهیه نقشه کیفی آن با ابزار Gis - صفحه:13-20

  tick  بررسی آلاینده‏ های محیط‏ زیستی آلی فرار در هوای واحد پرعیارسازی مجتمع مس سرچشمه - صفحه:21-29

  tick  مقایسه روش های زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سطح آب زیرزمینی(مطالعه موردی: دشت نورآباد، استان لرستان) - صفحه:31-43

  tick  مقایسه روش‌های Riam ساده و اصلاح شده‌ (مطالعه موردی: ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث کارخانجات فولاد تیام) - صفحه:45-59

  tick  مطالعه میدانی جریان های شمال تنگه هرمز - صفحه:61-77

  tick  تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی با استفاده از داده‎های ماهواره‏ای و سامانه‏های اطلاعات جغرافیایی Gis (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش موته) - صفحه:79-89

  tick  ارزیابی ریزساختاری پیشرفت واکنش‌های پوزولانی آهک در تثبیت و جامدسازی آلاینده‌های فلز سنگین روی - صفحه:93-106

  tick  تاثیر کیفیت محیط زیست بر اقتصاد سلامت در گروه کشورهای منتخب - صفحه:107-121

  tick  مطالعه‌ی گونه‌های گیاهی مناسب نمای سبز به‌ منظور کاهش تراز شدت صوت - صفحه:123-136

  tick  بررسی میزان آگاهی زیست محیطی مدیریت های متولی و راهکارهای ارائه شده در زمینه حفاظت از گونه لاک پشت سبز( Cheloniamydas) ومناطق تخم گذاری آن درسواحل چابهار - صفحه:137-148

  tick  بررسی نقش جنسیت در جهت گیری های زیست محیطی (مورد مطالعه: شهرارومیه) - صفحه:149-161

  tick  تاثیر عمل اکولوژی جهت جغرافیایی بر روی رویش گونه زربین (Cupresuss Sempervirens L.Var Horizontalis) در توده دست کاشت عباس آباد بهشهر - صفحه:163-175

  tick  بررسی وضعیت و آشکارسازی تغییرات در جنگل‌های مانگرو جزیره قشم با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در بین سال‌های 1988 تا 2008 - صفحه:177-191
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved