>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1393 - دوره:16 - شماره:


  tick  پهنه بندی، توزیع و منشاء هیدروکربن های نفتی کل (Tph) و آلاینده های فلزی در رسوبات خور ماهشهر، خلیج فارس - صفحه:1-19

  tick  مدل بهینه سازی بهره وری تولید با رویکرد هزینه های خارجی انتشار Co2 در دپارتمان کوره کارخانه سیمان (مطالعه موردی) - صفحه:21-27

  tick  بررسی راهکارهای مدیریت دریاچه ارومیه، با الهام از تجارب به دست آمده از تالاب ها و دریاچه های منطقه - صفحه:29-39

  tick  ارزیابی کارایی سبوس برنج در تصفیه پساب‌های حاوی فلزات سنگین - صفحه:41-50

  tick  مخاطرات حفر تونل در زمین های حاوی گاز H2s ( مطالعه موردی تونل انتقال آب اسپر ) - صفحه:51-66

  tick  توانایی سرخس آزولا در حذف فلزات سنگین (Cr^+3-Ni^+2-Cu^+2) - صفحه:67-73

  tick  ضرورت بازنگری مصرف انرژی و راه های کاهش آن در صنعت سیمان - صفحه:75-83

  tick  بررسی تاثیر مقادیر مختلف خاک اره بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کمپوست حاصل از پسماند شهری - صفحه:85-96

  tick  تاثیر انتخاب متغیرهای تصمیم در بخش بخار در تحلیل اکسرژی اکونومیک یک نیروگاه حرارتی سیکل ترکیبی (مطالعه موردی نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند) - صفحه:97-109

  tick  ارزیابی کاهش تلفات حرارتی با استفاده از رنگ حاوی میکرو ذرات سرامیکی در دیواره داخلی یک اتاق با پانل سرمایش تشعشعی - صفحه:111-119

  tick  طراحی بهینه حوضچه‌های بازداشت در حوضه‌های آبریز با استفاده از الگوریتم بهینه‌ساز جامعه مورچگان چند هدفه و مدل Swat - صفحه:121-132

  tick  بررسی توزیع مکانی زمانی آلاینده های هوا در شهر تهران برای ماه های سرد سال های 2013-2011 - صفحه:133-147

  tick  بررسی اثرات زیست محیطی بهره برداری شن و ماسه از رودخانه تنکابن - صفحه:149-157

  tick  حذف رنگ Reactive Blue 19 از فاضلاب صنایع رنگ رزی به وسیله فرآیند الکتروفنتون - صفحه:159-167

  tick  ارزیابی آسیب پذیری آب‌های زیرزمینی منطقه لنجان سفلی اصفهان از نظر کل کربن آلی، نیترات، و برخی کاتیون‌ها و آنیون‌ها در مقیاس پایلوت با کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (Gis) - صفحه:169-180

  tick  بررسی آلودگی فلزات سنگین در محصولات گندم (آبی و دیم) در برخی مزارع کشاورزی شهرستان همدان - صفحه:181-193

  tick  بررسی اثرات احداث سد طالقان بر توسعه فیزیکی مناطق مسکونی بالادست سد با استفاده از Gis/Rs و ارایه مدل توسعه مناطق مسکونی - صفحه:195-204

  tick  بررسی کارائی فرآیند فنتون در حذف دترجنت آنیونی ستیل تری متیل آمونیوم بروماید(C-Tab) از محلول های آبی - صفحه:205-209

  tick  بررسی امکان استفاده از بوتاکلر بازیافت شده از ضایعات در مزارع برنج - صفحه:211-219

  tick  مقایسه تطبیقی و سنجش کیفیت محیط سکونتی نواب و اکباتان با استفاده از روش‌هایHmr و Efa - صفحه:221-232

  tick  خواص تغذیه‌ای خاک و برگ درختان کاج تهران آبیاری شده با فاضلاب شهری - صفحه:233-243

  tick  ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی گردش گری سواحل بندرانزلی با استفاده از مدل Swot - صفحه:245-256

  tick  بررسی جذب بیولوژیکی یون (Ii) Ni برای تصفیه پساب های صنعتی توسط جلبک Sargassum Sp. به‌ صورت کربن اکتیو - صفحه:257-261

  tick  ارزیابی اثرات کاربری اراضی در دشت گمیشان (با تکیه بر خصوصیات خاک) - صفحه:263-272

  tick  کاربرد روش وزن‌دهی جمعی فازی (Fsaw) در فرآیند ارزیابی سرزمین به منظور تعیین محدوده‌های نیازمند کاربری حفاظت در پارسل A حوزه آبخیز سد قشلاق - صفحه:273-280

  tick  بررسی کنوانسیون حمایت از میراث های فرهنگی و طبیعی(1972) و انتخاب چند نمونه از آثار طبیعی ملی ایران و تطبیق با معیارهای کنوانسیون مذکور جهت ثبت در فهرست میراث های جهانی - صفحه:281-298

  tick  ارزشیابی محیط ‌زیستی محل دفن فعلی پسماندهای شهر سمنان براساس معیارهای مکان یابی محل های دفن - صفحه:299-304

  tick  پهنه بندی آسیب پذیری زلزله به کمک Gis (مطالعه موردی شهر تهران) - صفحه:305-313

  tick  اندازه گیری کمّی میزان جذب آلاینده های ناشی از وسایل نقلیه توسط دیوارهای سبز - صفحه:315-322

  tick  ارزیابی منابع سرزمین به‌ منظور توسعه کاربری گردشگری مطالعه موردی: آبخیز زیارت گرگان - صفحه:323-330

  tick  بررسی تغییرات پوشش اراضی شهر اراک با استفاده از سنجش از دور و Gis - صفحه:331-341

  tick  ارزیابی مقدار ترسیب کربن در بیومس، لاشبرگ و خاک توده های اقاقیا و سرو نقره ای اطراف تهران - صفحه:343-352

  tick  بررسی راهکارهای توسعه اکوتوریسم در تعاونی های منابع طبیعی استان گلستان - صفحه:353-365

  tick  بررسی امکان به کارگیری سرخس ها به عنوان شاخص زیستی شرایط رویش گاهی در جنگل های شمال ایران(مطالعه موردی: خیرودکنار نوشهر) - صفحه:367-378

  tick  ارزیابی تاثیر یک نمونه پساب صنعتی بر آلودگی خاک با فلزات سنگین - صفحه:379-389

  tick  بررسی علل و عوامل ارتکاب جرایم شکار و صید دراستان های مازندران و گلستان و ارایه شیوه های حقوقی کاهش این جرایم - صفحه:391-400

  tick  تولید بیوگاز از زباله آشپزخانه و کود گوسفند در مقیاس آزمایشگاهی - صفحه:401-407

  tick  تحلیلی بر نقش برنامه ریزی راهبردی در آموزش توسعه پایدار با تاکید بر ابعاد زیست محیطی - صفحه:409-420

  tick  مکان یابی محل دفن پسماند با استفاده از منطق فازی در Gis و مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fahp) (ناحیه مورد مطالعه : شهرستان مینودشت) - صفحه:421-435

  tick  ارزیابی آسایش صوتی کاربران در بوستان‏های شهری - صفحه:437-448

  tick  زیست سنجی و طبقه بندی کیفی رودخانه بالخلو بر اساس شاخص بیولوژیک (فون ماهیان) - صفحه:449-459

  tick  جذب فلز روی (+2^Zn) از محلول های آبی به وسیله کیتین استخراجی از پوسته خرچنگ کاراپاس - صفحه:461-472

  tick  تاثیر پساب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک - صفحه:473-485

  tick  تحلیل مفهومی، کارکردی و زیبا شناختی عناصر محیطی آب و گیاه با تاکید بر جنبه کالبدی باغ های ایرانی - صفحه:487-500

  tick  بررسی نیازهای آموزشی زیست محیطی دانش آموزان استان خوزستان - صفحه:501-511

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده آنتراسن از آب و رسوبات آلوده در دریاچه مهارلو - صفحه:513-519

  tick  انتخاب منعقد کننده بهینه در تصفیه اولیه فاضلاب کارخانه نساجی مازندران با استفاده از جار تست و روش تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) - صفحه:521-536

  tick  راهکارهای تحقیق کیفی برای علوم محیط زیستی - صفحه:537-550

  tick  کاربرد معیارهای بوم شناسی سیمای سرزمین در ارزیابی زیستگاه گوسفند وحشی در پارک ملی کویر - صفحه:551-561

  tick  بررسی مورفولوژی و دانه گرده گونه(L.)Desv. Cardaria Draba از تیره شب بو (Brassicaceae Burnett) در ایران - صفحه:563-568

  tick  رویـکردی تحلیلی به نیازهای روانی و رفتاری زنان و تاثیر آن در بهبود کیفیت فـضا (نمونه مورد مطالعه: فضای عمومی پارک) - صفحه:569-579
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved