>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1393 - دوره:16 - شماره:3


  tick  مدلسازی غلظت تری هالومتان در آب شرب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:1-10

  tick  ارایه الگوی ارزیابی ریسک زیست‌محیطی پروژه‌های انتقال گاز به روش‌های سامانه شاخص‌گذاری و Ahp (مطالعه موردی: پروژه انتقال گاز 24 اینچ تسوج– سلماس) - صفحه:11-23

  tick  غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در رسوبات ساحلی بوشهر - صفحه:25-33

  tick  ارزیابی تمایل جذب فلزات نیکل و کادمیم توسط توده زیستی حاصل از لجن فاضلاب در مقایسه با دیگر جاذب ها - صفحه:35-49

  tick  اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافت های ماهی بیاه (Liza Abu) رودخانه های کارون و دز استان خوزستان - صفحه:51-61

  tick  بررسی اثر فعالیت های غیر رسمی اقتصادی بر آلودگی هوا (برآورد منحنی زیست محیطی کوزنتس) - صفحه:63-74

  tick  تاثیر اصلاح الگوی کشت بر کاهش کود و آب فعالیت های کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس - صفحه:75-91

  tick  ارزشگذاری اقتصادی تفرجگاه‌ها با استفاده از روش هزینه سفر منطقه ای (Z.T.C.M) (مطالعه موردی آبشار کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری) - صفحه:93-106

  tick  تعیین هزینه های اجتماعی(خارجی) انتشار So2، Nox و Co2 در بخش انرژی کشور (نیروگاه ها) - صفحه:107-117

  tick  تاثیر عوامل محیطی بر محصول دهی درختان بلوط شاخه زاد زاگرس مطالعه موردی: بررسی اثرات رویشگاه بر رویش قطری - صفحه:119-126

  tick  سازگاری جانوران برای زندگی در زیستگاه‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی؛ مطالعه‌ی موردی: ریخت‌ شناسی لانه‌های دوپای فیروز ( Allactaga Firouzi Womochel, 1978) در استان اصفهان - صفحه:127-135

  tick  ارایه اصول و راهکارهای باززنده سازی پارک ها در بافت های قدیمی شهر، با حفظ هویت تاریخی و فرهنگی (مطالعه موردی: پارک شهر واقع در محله سنگلج تهران) - صفحه:137-154

  tick  تنوع گونه های گیاهی درغرب منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان - صفحه:155-164

  tick  شناسایی و ارزیابی دامنه مقاومت درسویه های باکتریایی مقاوم به کادمیم طی پایش یک ساله از رودخانه کر - صفحه:165-179

  tick  تاثیر تعداد جداره های لایه درونی و بیرونی نماهای دوپوسته بر میزان مصرف انرژی ساختمان های اداری و آموزشی (مطالعه ساختمان دانشکده علوم پایه دانشگاه علم و صنعت ایران) - صفحه:181-190
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved