>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1393 - دوره:16 - شماره:4


  tick  ارزیابی نشت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای از سایت های آلوده به ترکیبات نفتی - صفحه:1-11

  tick  برآورد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در بخش های اقتصادی (مطالعه موردی: استان تهران) - صفحه:13-26

  tick  مدل عددی سه بعدی پیش بینی حرکت لکه نفت ناشی از ریزش اتفاقی در ناحیه بین جزیره خارک و بندر بوشهر - سواحل شمالی خلیج فارس در تابستان - صفحه:27-52

  tick  بررسی فرآیند انعقاد و لخته سازی در پالایش آلاینده های زیست محیطی پساب کارخانه کاغذسازی - صفحه:53-60

  tick  امکان سنجی فنی- اقتصادی و زیست محیطی استفاده از پمپهای حرارتی زمین گرمایی - صفحه:61-75

  tick  بررسی تغییرات آلاینده ازن در ایستگاه اقدسیه شرکت کنترل کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی طی مدت هفت ماه (مهر 86 تا پایان فروردین 87) در تهران - صفحه:77-83

  tick  امکان سنجی استقرار صنایع در منطقه اصفهان بزرگ با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار در محیط Gis - صفحه:85-96

  tick  مکان‌یابی محل دفن پسماندهای خطرناک استان زنجان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی - صفحه:97-109

  tick  بررسی معیارهای انتخاب شبکه های جمع آوری فاضلاب نامتعارف در اجتماعات کوچک (مطالعه موردی بندرطاهری استان بوشهر) - صفحه:111-124

  tick  برنامه ریزی محیط زیست در مقیاس لندسکیپ محلی (مطالعه موردی: دهستان فردو) - صفحه:125-145

  tick  بررسی معضلات زیست محیطی- حقوقی شهرستان اسلامشهر - صفحه:147-163

  tick  بررسی کمی و کیفی پسماندهای روستایی استان هرمزگان و ارایه راهکار مدیریتی - صفحه:165-173

  tick  تجزیه وتحلیل اقتصادی جرایم زیست محیطی در ایران ومشکلات اجرایی آن - صفحه:175-187

  tick  تعیین مقدار مالاشیت سبزدر پساب خروجی وبافت ماهیان مزارع پرورش ماهی استان چهار محال و بختیاری - صفحه:189-196
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved