>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1386 - دوره: - شماره:34


  tick  مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی - صفحه:1-12

  tick  بررسی کیفیت آب، مطالعه موردی در مخازن چاه نیمه زابل - صفحه:13-22

  tick  اندازه گیری فلزات سنگین سرب، نیکل و جیوه در آب و رسوب در خلیج فارس منطقه عملیاتی عسلویه - صفحه:23-32

  tick  حذف موثر آلاینده های فلزی از پسماند رادیو اکتیو به وسیله جاذب بیوپلیمری تولید شده توسط باکتری بومی باسیلوس 1390irl - صفحه:33-40

  tick  استفاده از روش انتگراسیون حرارتی فرایند به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در برج های تقطیر نفت - صفحه:41-52

  tick  بررسی اولویت بندی روستاهای کشور از نظر نیاز به سیستم تصفیه فاضلاب - صفحه:53-60

  tick  بررسی منابع آلاینده رودخانه هراز و ارایه راهکارهای مدیریتی جهت کنترل آن - صفحه:61-70

  tick  تدوین مدیریت اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده جهان نما - صفحه:71-82

  tick  ارزشگذاری اقتصادی- تفرجگاهی پارک جنگلی طالقانی - صفحه:83-92

  tick  بررسی اثر سمیت نیکل و وانادیوم بر روی دو گونه Artemiafranciscana.Artemia Urmiana - صفحه:93-102

  tick  شناسایی و تخمین جمعیت ماهیان رودخانه نمرود - صفحه:103-120

  tick  نقش و کاربرد مدل هنگرفورد در آموزش محیط زیست (Infusion, Defusion) - صفحه:121-132
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved