>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1392 - دوره:15 - شماره:2


  tick  سنجش و اندازه گیری آلودگی های فلزات سنگین در رسوبات ساحلی خلیج فارس - صفحه:1-11

  tick  بررسی اثر پیشروی آب شور بر کیفیت آب آبیاری و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک تحت کشت پسته منطقه سیرجان - صفحه:13-22

  tick  تحلیل تناسب اراضی جهت استقرار نیروگاه های بادی در استان اردبیل با استفاده از مدلAhp و Saw در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (Gis) - صفحه:23-41

  tick  تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر بر تولید ذرت دانه‌ای کاربرد روش Ahp : با تاکید بر پایداری محیط زیست - صفحه:43-54

  tick  بررسی کمی و کیفی پسماندهای شیمیایی خطرناک جهت ارایه راهکارهای کمینه سازی در پالایشگاه تهران - صفحه:55-77

  tick  بررسی تداوم روزهای همراه با آلاینده مونوکسیدکربن (Co) در هوای شهر تهران با استفاده از مدل زنجیره مارکف - صفحه:79-90

  tick  ارزیابی اثرات زیست محیطی تجمعی شهرک‌های صنعتی شهرستان نظرآباد - صفحه:91-104

  tick  ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن بهداشتی – مهندسی پسماندهای شهری شهرستان سمنان - صفحه:105-117

  tick  مقایسه جداسازی بیولوژیک فلزکادمیوم از پساب توسط باکتری باسیلوس و جلبک فوکوس سراتوس - صفحه:119-126

  tick  بررسی هماوری و کیفیت تخم در ارتباط با برخی پارامترهای زیستی در ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus Mykiss) (مطالعه موردی: مرکز تکثیر و پرورش شهید مطهری یاسوج) - صفحه:127-133

  tick  محیط زیست و تدابیر پایدار در طراحی ساختمان های آینده - صفحه:135-146

  tick  بررسی تاثیر جهت گیری ساختمان های آموزشی بر بارهای حرارتی و برودتی در اقلیم های مختلف - صفحه:147-157
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved