>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1391 - دوره:14 - شماره:4


  tick  تصفیه تکمیلی شیرابه کمپوست با استفاده از راکتورهای هوازی با جریان اختلاط کامل و پیستونی - صفحه:1-9

  tick  محاسبه و مقایسه متغیرهای احتراق و شاخص های عملکرد موتورهای دیزل با سوخت جایگزین بیودیزل - صفحه:11-26

  tick  بررسی تغییرات ترکیبات آلی و معدنی آهن و منگنز با تغییرات درجه حرارت و قلیاییت در آب Ph - صفحه:27-39

  tick  بررسی آلاینده‌های خروجی دودکش کوره ذوب و برآورد صرفه جویی اقتصادی در صورت استفاده از یک سیستم بازیافت حرارت در یک کارخانه پشم شیشه - صفحه:41-54

  tick  بررسی تاثیر پساب کارخانه روغن نباتی و خمیر مایه مستقر در شهرستان دزفول بر آب مصارف کشاورزی - صفحه:55-61

  tick  تولید استوکستیک هیدروگراف سیلاب در حوضه آبریز سد جامیشان - صفحه:63-71

  tick  بررسی تعادل انرژی گرمایی در خلیج فارس - صفحه:73-88

  tick  بررسی و تحلیل الگوی شکست امواج در سواحل بوشهر - صفحه:89-104

  tick  بررسی عملکرد راکتور ناپیوسته متوالی بستر ثابت در تصفیه فاضلاب مصنوعی - صفحه:105-114

  tick  مدلی برای تعیین معادل مالی هزینه های اجتماعی آلودگی صدا در اجرای پروژه های تاسیسات شهری ( مطالعه موردی : طرح فاضلاب تهران) - صفحه:115-131

  tick  کاربرد مواد آهکی در معماری بومی ایران؛ رمزینه حفاظت از محیط زیست - صفحه:133-145

  tick  ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر در خصوص محیط زیست - صفحه:147-154

  tick  طراحی نظام کارآمد ساخت و ساز شهری - صفحه:155-160

  tick  تعیین Lc50 آهن فروس (Fe2+) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:161-170
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved