>
Fa   |   Ar   |   En
   جذب و پراکنده کردن لکه نفتی توسط پرلیت اصلاح شده با امولسیفایر  
   
نویسنده علی حسینی افشار ,تقی خانی تقی خانی وحید ,باستانی داریوش ,سیف کردی علی اکبر
منبع علوم و تكنولوژي محيط زيست - 1392 - دوره : 15 - شماره : 1 - صفحه:1 -10
چکیده    چکیده در تحقیق حاضر از پرلیت انبساط یافته با امولسیفایر (اولییک اسید اتوکسیلات) برای جمع آوری و به شکل امولسیون در آوردن لکه نفتی در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شد. نتایح آزمایشگاهی برای سه حالت پرلیت بدون امولسیفایر، امولسیفایر بدون پرلیت و پرلیت اصلاح یافته با امولسیفایر، نشـان می دهد پرلیت با داشتن دانسیته پایین (kg/m3 200-40) و سطــح تمــاس بالا (cm2/gr3000) می تواند تا lit oil/kg perlite 2/7 جذب کرده و به صورت کلوخه درآورد.امولسیفایر بدون حامل اگرچه مقــدار نفت را به صورت قطره های ریز (امولسیون) در می آورد اما خود به عنوان یک عامل تهدید کننده محیط زیست به آن وارد می شود و برتری پرلیت اصلاح شده با امولسیفایر بر گونه های یاد شده می تواند تا 35 برابر وزن خود لکه نفتی را به صورت امولسیون در آورد و با استفاده از بوم ها و توسط پمپ کردن آن را از سطح آب جمع آوری کرد.
کلیدواژه لکه نفتی ,امولیسفایر ,پرلیت انبساط یافته
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved